Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#763 closed problem (fixed)

HybridTulpenZee link

Reported by: pdrukker Owned by: Peter Drukker
Keywords: Noordwijkerhout Cc:
Location: Generiek

Description

Vanuit het Bungalowpark Tulp & Zee (HybridTulpEnZee?) te Noordwijk wordt gemeld dat de verbinding sedert circa 1 week nogal instabiel is.

Bestaat er gelegenheid om een blik te werpen in het beheersysteem? Mocht de bevinding zodanig zijn dat er terplekke iets moet worden ondernomen, dan graag even een berichtje naar mij zodat ik 'op het fietsje' koers kan zetten naar het bungalowpark.

Change History (3)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Keywords: Noordwijkerhout added; Tulp Zee instabiel verbinding removed
Summary: Tulp & ZeeHybridTulpenZee link

Volgens Nagios de afgelopen maand 100% up van dns, httpd, var en sinds de internetchecks zijn begonnen (12 oktober) ook 100% up voor internet. Dit is niet waterdicht omdat het natuurlijk om (regelmatige) steekproeven gaat en niet continue meting. De node is 3 dagen geleden gereset (power cycle?), daarmee zijn de log files op de node-zelf foetsie. Laatste logfile niks bijzonders. De verbinding met de internetgateway teybestuurscentrum is nu stabiel.

Het valt me wel op dat de ping van TulpenZee? naar Leeuwenhorst nogal varieert met af en toe lange tijden:

--- hybridleeuwenhorst2.wleiden.net ping statistics ---
155 packets transmitted, 155 packets received, 0.0% packet loss

round-trip min/avg/max/stddev = 0.969/24.094/79.409/22.507 ms
HybridTulpEnZee?#

idem vanaf Wulp naar Leeuwenhorst2 (dat is dezelfde nano bij Leeuwenhorst2):

--- hybridleeuwenhorst2.wleiden.net ping statistics ---
145 packets transmitted, 145 packets received, 0.0% packet loss

round-trip min/avg/max/stddev = 0.909/15.407/68.909/19.107 ms
HybridWulp?#

Vermoedelijk zit het probleem bij Leeuwenhorst2 nano. Er zijn daar nogal veel nano's dicht bij elkaar. Met name een LH-AP komt keihard door op de nano van il-nw.leeuwenhorst (-31 dB).

comment:2 Changed 6 years ago by huub

De scans op de nano's bij Leeuwenhorst2, Tulpenzee en Wulp heb ik in svn gezet (node-config/ops/nodes/Wulp, resp ....../TulpenZee/?)

Bandbreedte is op dit moment prima van Leeuwenhorst naar Wulp en Tulpenzee:

HybridLeeuwenhorst2# iperf -c tulpenzee


Client connecting to tulpenzee, TCP port 5001
TCP window size: 32.5 KByte (default)


[ 3] local 172.16.7.33 port 12186 connected with 172.17.83.1 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 36.1 MBytes 30.2 Mbits/sec
en
[ 3] 0.0-10.0 sec 34.2 MBytes 28.7 Mbits/sec

HybridLeeuwenhorst2# iperf -c wulp


Client connecting to wulp, TCP port 5001
TCP window size: 32.5 KByte (default)


[ 3] local 172.16.7.49 port 45197 connected with 172.17.109.1 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 3] 0.0-10.0 sec 54.1 MBytes 45.3 Mbits/sec
en
[ 3] 0.0-10.0 sec 52.5 MBytes 44.0 Mbits/sec

Andere kant op (van Wulp resp TulpenZee? naar Leeuwenhorst2) is wat minder:

HybridLeeuwenhorst2# iperf -s


Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 64.0 KByte (default)


Wulp:

[ 4] local 172.16.9.122 port 5001 connected with 172.16.7.52 port 25312
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.1 sec 27.4 MBytes 22.7 Mbits/sec
[ 4] local 172.16.9.122 port 5001 connected with 172.16.7.52 port 54004
[ 4] 0.0-10.1 sec 27.5 MBytes 22.8 Mbits/sec

Tulpenzee:

[ 4] local 172.16.9.122 port 5001 connected with 172.16.7.36 port 49287
[ 4] 0.0-10.3 sec 24.6 MBytes 20.0 Mbits/sec
[ 4] local 172.16.9.122 port 5001 connected with 172.16.7.36 port 18598
[ 4] 0.0-10.4 sec 24.0 MBytes 19.4 Mbits/sec

comment:3 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.