Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#748 closed incident (fixed)

HybridHaagwijk flapperende usb adapter

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

De usb-lan adapter op Haagwijk, link naar Rick, staat te flapperen, zie onder. Er zitten hier twee usb-adapters in het bordje, maar er wordt er maar een gebruikt.
Oct 19 08:52:40 HybridHaagwijk kernel: ue0: link state changed to DOWN
Oct 19 08:52:42 HybridHaagwijk kernel: ue0: link state changed to UP
Oct 19 09:12:45 HybridHaagwijk kernel: ue0: link state changed to DOWN
Oct 19 09:12:46 HybridHaagwijk kernel: ue0: link state changed to UP
Oct 19 09:13:04 HybridHaagwijk kernel: ue0: link state changed to DOWN
Oct 19 09:13:06 HybridHaagwijk kernel: ue0: link state changed to UP
Oct 19 09:29:06 HybridHaagwijk kernel: ue0: link state changed to DOWN
Oct 19 09:29:06 HybridHaagwijk kernel: ue0: link state changed to UP
Oct 19 09:33:09 HybridHaagwijk kernel: ue0: link state changed to DOWN
Oct 19 09:33:11 HybridHaagwijk kernel: ue0: link state changed to UP
Oct 19 09:33:29 HybridHaagwijk kernel: ue0: link state changed to DOWN
Oct 19 09:33:31 HybridHaagwijk kernel: ue0: link state changed to UP
Oct 19 09:38:46 HybridHaagwijk kernel: ue0: link state changed to DOWN
Oct 19 09:38:46 HybridHaagwijk kernel: ue0: link state changed to UP

Change History (1)

comment:1 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Werkt weer, inclusief de link naar Rick/Rick2 na power_off/power_on van de usb-lan adapter. Ik heb ook de power op de tweede adapter uitgezet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.