Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

#744 assigned incident

HybridKudelstaart usb-lan adapter(s) vervangen

Reported by: huub Owned by: henk
Keywords: Cc:
Location: Westeinder

Description

Gebruiker Paul meldt:
Op 15/10 rond 10 uur geen internet via AP Westeinder Kudelstaart 1&2

Change History (6)

comment:1 by huub, 10 years ago

Volgens Nagios gisteravond internet OK, dwz de check-een-keer-per-uur. Idem http en dns. Mogelijk storing bij ap's?

comment:2 by huub, 10 years ago

Er blijkt sprake van flapperende usb-lan adapters ue0 en ue1.
De ue1 wordt niet gebruikt (verbinding naar lokaal internet, voorzien voor toekomstige uitbreiding). Op ue0 staat een niet-standaar MOS chip LAN-adapter.
Ik heb de power van ue1 uitgezet en ue0 adapter een powercycle gegeven. Het flapperen is nu gestopt, geen verrassing.

Remedie: de MOS chip adapter op ue0 vervangen door de gewone adapter die op ue1 zit. Totdat er een lokale internetverbinding komt de ue1 niet gebruiken. Als die verbinding er is een switch gebruiken of de huidige interlink richting Enzo (niet gebruikt).

comment:3 by huub, 10 years ago

Situatie is verbeterd, maar ue0 nog steeds niet helemaal stabiel: usb-lan adapter wisselen:
Oct 15 10:18:46 HybridKudelstaart kernel: ue0: <USB Ethernet> on mos0
Oct 15 10:18:46 HybridKudelstaart kernel: ue0: Ethernet address: 00:60:6e:20:16:63
Oct 15 10:18:46 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to DOWN
Oct 15 10:18:49 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to UP
Oct 15 10:33:31 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to DOWN
Oct 15 10:33:32 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to UP
Oct 15 10:56:30 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to DOWN
Oct 15 10:56:31 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to UP
Oct 15 11:08:04 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to DOWN
Oct 15 11:08:05 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to UP
Oct 15 11:19:11 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to DOWN
Oct 15 11:19:12 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to UP
Oct 15 11:39:10 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to DOWN
Oct 15 11:39:11 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to UP
Oct 15 11:51:38 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to DOWN
Oct 15 11:51:39 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to UP
Oct 15 12:29:05 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to DOWN
Oct 15 12:29:06 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to UP
Oct 15 12:53:39 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to DOWN
Oct 15 12:53:40 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to UP
Oct 15 13:06:04 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to DOWN
Oct 15 13:06:05 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to UP
Oct 15 13:30:30 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to DOWN
Oct 15 13:30:31 HybridKudelstaart kernel: ue0: link state changed to UP

comment:4 by rick, 10 years ago

Zet er 10-STABLE (je test-image) op, de fixes in de USB stack van het ALIX bord is misschien je oplossing voor dat geflapper.

comment:5 by huub, 10 years ago

Status: newassigned
Summary: HybridKudelstaart geen internetHybridKudelstaart usb-lan adapter(s) vervangen

comment:6 by rick, 9 years ago

Keywords: Westeinder removed
Location: Westeinder
Note: See TracTickets for help on using tickets.