Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#702 closed incident (invalid)

HybridLeythenrode1 geen internet

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Gisteravond constateerde ik dat er wel een stabiele wifiverbinding te maken was tussen de node op Leythenrode en het scoutinggebouw in Leiderdorp, maar internetverkeer was niet mogelijk. Wellicht is het inmiddels alweer opgelost maar als er iemand (van afstand) kan controleren of de node weer toegang heeft tot internet.

Keep up the good work! en dank voor al jullie inspanningen

Carel Knoester, ccknoester@…

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Resolution: invalid
Status: newclosed

HybridLeythenrode1# /tools/check-inet-alive
HybridLeythenrode1# cat /tmp/network.status
internet=up
proxy=up

HybridLeythenrode1# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
/dev/null 100% of 93 kB 1540 kBps

Grafiekjes met trends van DNS en HTTP geven 100% 'up' voor de laatste 7 dagen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.