Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#691 closed incident (fixed)

HybridTeyBartholomeus down (stroomstoring?)

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Teylingen Cc:
Location: Generiek

Description

Teybartholomeus down?

Change History (7)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Summary: HybridTeyBartholomeus down?HybridTeyBartholomeus down (stroomstoring?)

Geen ping op nano link teybestuurscentrum; il-zw.teybartholomeus ook niet te zien op scan vanaf lijtweg1; ook niet bij Teybestuurscentum scan.
Stroomstoring?

comment:2 Changed 6 years ago by wouter

Ik heb even bij de kerk gekeken en het WiFi?-signaal is niet meer aanwezig. Ik heb de beheerder gebeld en ik ga er morgenochtend even kijken.

comment:3 Changed 6 years ago by wouter

Voeding wordt vervangen door een industrieel exemplaar. Huub is hier achteraan. Tot die tijd is de node down.

comment:4 Changed 6 years ago by wouter

De voeding staat nu bij mij thuis. Morgenochtend (10-09) ga ik de voeding in de kerk installeren. Vanaf morgen zal de node het weer gaan doen.

comment:5 Changed 6 years ago by wouter

De voeding is geïnstalleerd en de node draait weer. De spanning is echter te laag voor het POE-blok: het LEDje brandt zwakjes. Dit heeft tot gevolg dat het POE-blok niet in staat is om alle nano's te voeden. Ik moest er twee (IL richting Katwijk / Rijnsburg en AP Noord) uit trekken om de rest aan de gang te krijgen. De spanning moet dus toch duidelijk richting de 18V à 19V.

De volgende nano's functioneren wel: IL naar Bestuurscentrum, IL naar AKZO, AP West, AP Zuid, AP Oost.

De IL richting Noordwijk was al niet aangesloten bij gebrek aan een eigen poort op de node.

comment:6 Changed 6 years ago by huub

Is de spanning te laag of het opgenomen vermogen te hoog of teveel spanningsval over de voedingskabel? Of is het een opstartprobleem (meer vermogen nodig bij opstarten)?
De voedingskabel is utp waarvan alleen 2x2 draadjes gebruikt worden. In het voedingskastje kun je gemakkelijk losse draadjes aansluiten (soort kroonsteentje).
Suggestie:
PoE-blokje weghalen, in het voedingskastje de utp-kabel aansluiten met 2x4 draadjes (let op de kleuren) en ook in de nodekast 2x4 draadjes aansluiten op het kroonsteentje.
Ook graag een foto maken van het voedingskastje (ook de binnenkant ajb).

comment:7 Changed 6 years ago by wouter

Resolution: fixed
Status: newclosed

Ik bedoelde het POE-blok van de nodekast. Er was geen POE-blokje bij de voeding. Ik heb nu 2X4 aders aangesloten en dit helpt aanzienlijk. Alle nano's werken nu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.