Opened 10 years ago

Closed 9 years ago

#69 closed incident (fixed)

disk foutmeldingen op Rustenborch

Reported by: huub Owned by: huub
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

ik zie de inmiddels bekende foutmeldingen nu ook op rustenborch:

ad0: FAILURE - READ status=51<READY,DSC,ERROR> error=44<UNCORRECTABLE,ABORTED> LBA=459223
g_vfs_done():ad0s1a[READ(offset=235081728, length=4096)]error = 5

Change History (2)

comment:1 in reply to:  description Changed 10 years ago by rene

Replying to huub:

ik zie de inmiddels bekende foutmeldingen nu ook op rustenborch:

ad0: FAILURE - READ status=51<READY,DSC,ERROR> error=44<UNCORRECTABLE,ABORTED> LBA=459223
g_vfs_done():ad0s1a[READ(offset=235081728, length=4096)]error = 5

Als er een nieuw kaartje geplaatst moet worden kom ik dat wel op afroep halen en zet ik het er bv dinsdag wel in.

Rene.

comment:2 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Na remote update naar versie 8.2 draait de node van partitie /dev/ad0s2a en zijn de disk errors verdwenen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.