Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#688 closed incident (fixed)

HybridBoterhuis down, stroomstoring?

Reported by: huub Owned by: wouter
Keywords: teylingen Cc:
Location: Generiek

Description

Boterhuis nanostations niet meer te pingen vanaf Graficall en Meelfabriek1. Stroomstoring?

Change History (3)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

De beheerder van het eiland (Jan Hoogenboom) laat weten dat de 230V het nog doet en de stekker er ook nog inzit. Dus bezoekje nodig, met een nieuwe voeding.

comment:2 Changed 6 years ago by wouter

Owner: set to wouter
Status: newaccepted

Afspraak is gepland op zaterdag 30 augustus om 10:00. Ik ga daar heen en wie mee wil, mag mee. Meer handen zijn altijd handig bij het plat leggen van de mast. Dan kan de nano voor de IL richting OudeRaadhuis? opnieuw gericht worden. Deze staat nu richting Juffermans.

comment:3 Changed 6 years ago by wouter

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed

Voeding is vervangen. Node draait weer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.