Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#677 closed incident (fixed)

HybridZTWGemeentehuis

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Zoeterwoude Cc:
Location: Generiek

Description

gebruiker meldt:
Vandaag 10-8-2014 is free wifi op node ap-ZTW-Gemeente-Buurt eigenlijk totaal onmogelijk. Ook is gebruik van de proxy niet mogelijk.
Gisteren was normaal gebruik mogelijk, alleen ook geen proxy.

Change History (2)

comment:1 by huub, 10 years ago

Internet moet van Meerburg komen (link via Meerburgkerk); Meerburg internet is OK.
Op nano van gemeentehuis (AP) zie ik Rx Invalid NWID: 324439
sitesurvey geeft signalen van :

 00:15:6D:EC:82:A9	il-z.som1.wleiden.net	-	-85	-95	5.26	52
 00:27:22:8A:38:38	il-z.roc2.wleiden.net	-	-89	-96	5.5	100
 00:27:22:8A:3D:0D	il-nno.ztwdorpskerk.wleiden.net	-	-78	-96	5.24	48
 0C:84:DC:37:2D:07	ZiggoA97D9-5G	WPA2	-81	-96	5.68	136
 24:A4:3C:D4:3E:E1		WPA2	-89	-96	5.2	40

bij meerburgkerk (station naar gemeentehuis) heel zwak signaal van ztwgemeentehuis:

DC:9F:DB:64:23:A3	il-no.meerburgkerk.wleiden.net 	MBKERK-NO 	NONE	-61 / -89	5.5	100
 	00:27:22:8A:3B:2C	il-no.meerburg.wleiden.net 	ilpnoordoost 	NONE	-70 / -88	5.58	116
 	00:15:6D:EA:F0:FE	il-no.jvc.wleiden.net 	il-no 	NONE	-78 / -90	5.18	36
 	00:27:22:8A:3B:CA	il-nw.stjan.wleiden.net 	il-n.stjan 	NONE	-81 / -85	5.64	128
 	6C:F3:7F:7C:B3:93	NEMESIS 	 	WPA2	-83 / -88	5.56	112
 	6C:F3:7F:7C:B3:92	NEM-IPT 	 	WPA2	-83 / -88	5.56	112
 	6C:F3:7F:7C:B3:91	NEMGuests 	 	WPA2	-83 / -88	5.56	112
 	6C:F3:7F:7C:B3:90	NEMUsers 	 	WPA2	-83 / -88	5.56	112
 	00:15:6D:EA:F0:67	il-o.jvc.wleiden.net 	il-oost 	NONE	-84 / -90	5.3	60
 	DC:9F:DB:64:2E:B3	il-zo.meelfabriek1.wleiden.net 	Meelfabriek1-Z 	NONE	-85 / -96	5.26	52
 	6C:F3:7F:7C:B3:52	NEM-IPT 	 	WPA2	-86 / -89	5.5	100
 	6C:F3:7F:7C:B3:51	NEMGuests 	 	WPA2	-86 / -89	5.5	100
 	6C:F3:7F:7C:B3:50	NEMUsers 	 	WPA2	-86 / -89	5.5	100
 	00:15:6D:8C:74:BD	 	 	WPA2	-86 / -90	5.3	60
 	DC:9F:DB:2E:B7:FC	il-nw.heineken.wleiden.net 	HNK-NOORDWEST 	NONE	-86 / -96	5.66	132
 	00:15:6D:70:53:6D	il-no.ztwgemhuis.wleiden.net 	il-no.ztwgemhu 	NONE	-87 / -90	5.18	36
 	DC:9F:DB:2E:0E:A3	il-nno.tudelft.wleiden.net 	TUDelft-NNO 	NONE	-87 / -96	5.26	52
 	6C:F3:7F:7C:B3:53	NEMESIS 	 	WPA2	-88 / -89	5.5	100
 	00:15:6D:70:4D:6A	il-z.geluidsnet2.wleiden.net 	2webster 	NONE	-88 / -90	5.18	36
 	00:19:3B:82:D3:E8	064028 	 	NONE	-89 / -89	5.32	64
 	00:27:22:8A:3B:F3	il-w.casba.wleiden.net 	il-west 	NONE	-90 / -96	5.5	100
 	00:02:6F:D4:C2:26	 	 	NONE	-90 / -96	5.22	44
 	00:15:6D:BD:89:93	il-o.zwet.wleiden.net 	il-o.zwet 	NONE	-90 / -96	5.7	140

Misschien nano bij meerburgkerk een keertje scheef gewaaid / gedraaid?

comment:2 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Link naar Meerburgkerk uitgezet

Note: See TracTickets for help on using tickets.