Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#650 closed incident (fixed)

Unable to connect to the remote web server. wel via HTTPS://

Reported by: hans Owned by: Hans
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Zwaluwak geeft wel een IP uit maar geen verbinding naar het internet

Change History (6)

comment:1 Changed 6 years ago by hans

De site van Tinyproxy loopt wel via https://banu.com

comment:2 Changed 6 years ago by hans

Summary: Unable to connect to the remote web serverUnable to connect to the remote web server. wel via HTTPS://

comment:3 Changed 6 years ago by ed

Internet is mogelijk op de node.

HybridZwaluwak# fetch -o /dev/null http://nu.nl
/dev/null                   100% of  89 kB 453 kBps

Vreemd is dat er 111 authenticated clients zijn.

HybridZwaluwak# pfctl -twlportal -Tshow | wc -l
   111

Proxy is actief, captive portal actief, daarom maar de firewall een beetje poetsen.

HybridZwaluwak# pfctl -t wlportal -T flush
111 addresses deleted.

Is het mogelijk om het nog eens te proberen om te kijken of het nu functioneer?

comment:4 Changed 6 years ago by hans

Het funtioneerd nog niet. Testen volgens Ed gedaan. Geen foutmelding.
Alle HTTPS://<naam> weken wel.

comment:5 Changed 6 years ago by ed

Er zat een heel oude config in de node, ook met betrekking tot de firewall.
Deze opnieuw geladen en een reboot gegeven.

HybridZwaluwak# fetch -o /dev/null http://nu.nl
/dev/null                   100% of  93 kB 8100 kBps

Wellicht dat het nu wel wil werken. Graag bij gelegenheid nog een keertje testen.

comment:6 Changed 6 years ago by hans

Resolution: fixed
Status: newclosed

Het werkt nu wel.

Note: See TracTickets for help on using tickets.