Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#609 closed incident (invalid)

HybridHenk.wleiden.net en HybridHenk-vr1 down volgens Nagios

Reported by: marc Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

HybridHenk?.wleiden.net en HybridHenk?-vr1 down volgens Nagios
Zitten achter Woubrugge, maar die werkt goed volgens Nagios

DOWN (for 2d 7h 12m 59s)

Status Information: CRITICAL - Host Unreachable (172.17.28.1)

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by ed

Node WBrotary is nog voor circa twee maanden uit geschakels wegens restauratie werkzaamheden aan de kerk.
Hierdoor is de uplink van Node Henk ook verbroken en niet bereikbaar.

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: invalid
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.