Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#573 closed incident (fixed)

HybridZTWvdSterre.wleiden.net down volgens Nagios

Reported by: marc Owned by:
Keywords: zoeterwoude Cc:
Location: Generiek

Description

(for 0d 5h 4m 26s)
Status Information: CRITICAL - Host Unreachable (172.17.49.1)
geldt voor alle HybridZTWvdSterretjes. Ook flapping daar.

Heeft wellicht te maken met Stjan, maar die is al 12 dagen niet lekker.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Keywords: zoeterwoude added
Resolution: fixed
Status: newclosed

Enige die voortdurend 'groen' is geweest is vr2 (nano richting StJan?), zit kennelijk iets raars daar bij vdsterre. Na 4 maanden mag hij weleens een reboot hebben. Werkt weer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.