Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#546 closed incident (fixed)

HybridWBRotary: stroomstoring?

Reported by: huub Owned by: Henk
Keywords: KaagEnBraassem Cc:
Location: Generiek

Description

Niet te pingen vanaf buurnodes,ook nanostations niet. Stroomstoring?

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Henk laat weten:

Op dit moment wordt de kerk gerenoveerd. Er komt een hele nieuwe fundering onder.
Gisteravond had ik excursie in de kerk en zag dat trap naar boven verwijderd was.
Ik vermoed dat aannemer de stroom eraf heeft gehaald. Voorlopig kan ik niet in de toren. Volgens planning zal de restauratie eind juni gereed moeten zijn.

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

stroom staat er sinds vanmiddag weer op.

Note: See TracTickets for help on using tickets.