Opened 9 years ago

Last modified 8 years ago

#516 new incident

Website dode links

Reported by: huub Owned by: rene
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Ik kwam weer een dode link tegen op de website (http://www.wirelessleiden.nl/over-wireless-leiden), freediscovery.nl bestaat kennelijk niet meer.
Systematische de links eens nalopen?

Change History (4)

comment:1 by rene, 8 years ago

Bijna alle dode links zien in de faq. Die ga ik dezer weken een keer nalopen.

Dan waren er nog een paar dode links bij de partners. De meeste heb ik gerepareerd of verwijderd (als bedrijf niet meer bestaat).
Ik blijf zitten met www.yalax.nl. "Not found". Wie kent dit bedrijf? Is dit een typo of "out of business"?

En de heatmap is uit de lucht. Waar staat die nu? http://wleiden.maps.vanderzwet.net/heatmap doet het in ieder geval niet. (404)

Verder is het, voor zover inzie, een kwestie van nalopen van de faq. Wordt dus vervolgd.

comment:3 by huub, 8 years ago

yalax was het 'bedrijfje' van Hugo. Mag weg.

comment:4 by rick, 8 years ago

Location: Generiek
Note: See TracTickets for help on using tickets.