Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#490 closed incident (invalid)

HybridVisitorCentre2 SVN config niet juist --> nanostation niet te pingen

Reported by: henkjan Owned by:
Keywords: HybridVisitorCentre2 HybridCatwalk Cc:
Location: Generiek

Description

In Nagios staat dat bij HybridCatwalk vr0 onbereikbaar is. vr0 bij catwalk is de link van visitorcentre2 naar catwalk. IP-adressen zouden zo moeten zijn:
172.16.7.184/29 is het netwerkadres
172.16.7.185: (OK) interface bij visitorcentre2
172.16.7.186: (FAIL) nanostation ap-modus bij visitorcentre2
172.16.7.187: (OK) nanostation station-modus bij catwalk
172.16.7.188: (OK) interface bij catwalk

Het nanostation bij visitorcentre2 is niet te pingen. Dit nanostation zou volgens de standaardmethode het IP-adres van hierboven moeten hebben.
In SVN staat het volgende:
iface_vr1_alias0:

comment : "Link naar Catwalk"
ip : "172.16.7.185/29"
sdesc : "2catwalk"
type : "eth"
dhcp : False
status : "up"

Dit is niet de normale config die bij een nanostation hoort. Waarschijnlijk is het hier fout gegaan. De link doet het overigens wel.

De dingen die moeten worden opgelost:

  • SVN config visitorcentre2 aanpassen
  • nanostation visitorcentre2 IP-adres aanpassen

Change History (1)

comment:1 by huub, 10 years ago

Resolution: invalid
Status: newclosed

Bij VisitorCentre2 zitten twee interlinks (naar Cope en naar Catwalk) op hetzelfde nanostation. Het nanostation heeft het ip-adrss dat hoort bij iface_vr1, de link naar Cope. Er is op het nanostation geen alisa geconfigureerd (doen we nooit) omdat dat geen toegevoegde waarde heeft.
Er is dus geen probleem met de svn configuratie.

De interface vr0 van Catwalk is te pingen, zoals je al constateert.

Note: See TracTickets for help on using tickets.