Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#444 closed incident (fixed)

HybridJuffermans.wleiden.net down

Reported by: mbreet Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Uit Nagios blijkt dat node juffermans down is

Change History (12)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Klopt en het is waarschijnlijk een stroomstoring, sinds vanmiddag. Waarom ik dat denk: uit de yaml-config file haal ik dat er twee interlinks zijn: naar SOM1 (172.16.3.163 en .164) en naar Lijtweg2 (172.16.3.147 en .148). Inloggen op deze nodes en kijken of op ip-adres valt te pingen naar de nanostations van Juffermans of de Juffermans interfaces. Alles loopt dood. Dit is dus een stekker die eruit ligt of een voeding die het heeft begeven. Bellen (met vraag over de stekker of de netspanning in de loods) en anders fietsen. Let op: deze voeding moet wel 24V kunnen doen (veel spanningsval over de lange utp-kabel). Ik heb Walter Juffermans een mailtje gestuurd.

comment:2 Changed 7 years ago by ad

De nanostation op 172.16.3.147 is als enige nog wel te pingen lijkt het. Heeft de voeding het een klein beetje begeven ? Lage spanning. Zijn er meerdere voedingen ?

comment:3 Changed 7 years ago by huub

Je hebt een bug in de config gevonden ;-)
De nano bij Lijtweg2 heeft hetzelfde ip adres als de nano bij Juffermans! Die bij Lijtweg2 kun je wel pingen, met heel korte pingtijd vanaf Lijtweg2 (paar tienden msec).
Juffermans bevestigde vanmiddag dat de 230V nog op het systeem van de botenloods staat, dus het zal toch fietsen worden, met een nieuwe voedingsadapter dus.

comment:4 Changed 7 years ago by henkjan

Ik woon redelijk dichtbij, dus ik kan binnenkort wel gaan fietsen. Als iemand woensdag bij het inloopspreekuur (of eerder) een voeding kan meegeven, zal ik hem volgende week vervangen, als het lukt. Ik kan hem ook maandag bij iemand ophalen, als deze beschikbaar is, en dan meteen plaatsen.

comment:5 Changed 7 years ago by huub

Goed plan, voeding ligt hier klaar.

comment:6 Changed 7 years ago by henkjan

Ik vermoed dat er meer aan de hand is. De voeding heb ik vandaag vervangen, maar nog steeds is de node 'down'. De AP's broadcasten wel hun SSID, dus ze hebben wel stroom. Verbinden lukt echter niet, je krijgt geen IP-adres. Als je jezelf handmatig een IP toewijst, kan het wel. Dit had ik gedaan en werkte. Vervolgens logde ik in op de nanostation (ap-west) en probeerde ik de interface ue1 (hier zit het AP aan) te pingen. Geen antwoord!?! Met tcpdump was het ook erg stil...
Ik denk niet dat de voeding het probleem is. Eerder een kapot CF-kaartje of alixboard of zo. Iemand een idee?

comment:7 Changed 7 years ago by huub

De nanostations zijn vanaf SOM1 en Lijtweg2 inderdaad weer bereikbaar. Scan op zo'n nanostation laat ook de il-nano's richting o en ono zien. Dus de voeding doet het (weer).
Je zegt dat de ap's in de lucht zijn, maar geldt dat ook voor het ap dat op het CM9-kaartje zit, dus direct op de node? ssid ap-WL-JachtwerfJuffermans? (de andere twee zijn nanostations: ap-WL-JachthvnJuffermans?-o en ap-WL-JachthvnJuffermans?-w). Ik neem aan niet, maar het is het proberen waard. Alternatief is met een ladder naar de kast klimmen, zie het youtube filmpje ;-)

comment:8 Changed 7 years ago by henkjan

Ik zag alleen de twee nano's, ap-WL-JachtwerfJuffermans? heb ik niet voorbij zien komen.

comment:9 Changed 7 years ago by huub

Heb je binnen in de loods gemeten? Het is maar een klein sprietje op de kast en de loods heeft metalen wanden, dus ik weet niet of er veel signaal naar buiten komt.
Andere mogelijkheid: de voeding levert niet genoeg spanning af bij de kast (dit is een erg lange kabel). Andere voeding proberen?

comment:10 Changed 7 years ago by henkjan

Ik heb alleen in de loods gemeten, buiten regende het ;)
Aangezien de node het nog steeds niet doet, denk ik ook dat deze voeding te zwak is. Net genoeg stroom voor de nanostations, maar te weinig voor het bord zelf. Ik ben bang dat ik nog een keer moet gaan fietsen met een sterkere voeding.

comment:11 Changed 7 years ago by henkjan

Zo, Juffermans draait weer als een zonnetje :). Internetten ging ook prima.

comment:12 Changed 7 years ago by henkjan

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.