Opened 7 years ago

Last modified 5 years ago

#436 new incident

HybridHoutmarkt tweede ap geen response

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

Bij Houtmarkt geeft het tweede ap, op vr geen response. Interface is wel 'active', maar heel stil.

Change History (4)

comment:1 Changed 7 years ago by henkjan

Klopt, vanaf een ander nanostation op de node is de nanostation op vr2 niet te pingen. De interface op de node is wel bereikbaar.

In svn staat overigens:

comment : "Extra AP"
mode : "station-wds"
Mode moet natuurlijk "ap" worden.

comment:2 Changed 7 years ago by rick

Keywords: Leiden added

comment:3 Changed 6 years ago by mbreet

In nagios staat vr2-ap2 nog steeds met ping critical, 100% packetloss...

comment:4 Changed 5 years ago by rick

Keywords: Leiden removed
Location: Leiden
Note: See TracTickets for help on using tickets.