Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#409 closed problem (fixed)

HybridTeyStationSSH IP-adres hetzelfde als HybridStBavo2

Reported by: wouter Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Zowel van TeyStationSSH als StBavo2 hebben hetzelfde masterip : "172.17.120.1" zie Yaml-file. Via SSH krijg ik StBavo2. Interlink SSH - KaagSoos werkt wel. Waarschijnlijk gooit dit roet in het eten bij het opzetten van de internetverbinding vanaf SSH. Hoe fix ik dit?

Change History (3)

comment:1 by huub, 11 years ago

  • correct ip-adres vinden met tools/getrange.py, zie kookboek nodebouw paragraaf 5.2 en yaml file aanpassen
  • yaml-file committen in svn
  • inloggen op TEYStationSSH en /tools/wl-config draaien
  • reboot node.

comment:2 by huub, 11 years ago

Foutje zit in de yaml van StBavo2: het masterip is 172.17.120.1, maar het ip-adres van het accesspoint is 172.17.121.1 respectivelijk 172.17.122.1

comment:3 by huub, 11 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

masterip adres op stbavo2 aangepast. Kennelijk werkt de automatische dubbelip-check niet op het masterip (nieuw ticket).

Note: See TracTickets for help on using tickets.