Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

Last modified 5 years ago

#398 closed change (fixed)

tey-Bestuurscentrum internetstoring

Reported by: wouter Owned by:
Keywords: Teylingen Cc:
Location: Generiek

Description

Sinds vrijdagavond ligt in het Bestuurscentrum het Ziggo-internet van wleiden eruit. Ik heb de gemeente gebeld en ik ga vanmiddag even naar het Bestuurscentrum om te kijken en om de node en de Ziggo-spullen te resetten.

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by wouter

Resolution: fixed
Status: newclosed

Storing opgelost. De Ziggo-lijn werkt prima via mijn laptop. Ik heb daarna alle kabelverbindingen vanaf het POE-blok gecontroleerd (stekker eruit / erin), waarna de verbinding het weer deed. Ik denk dat het POE-blokje het zwakke punt is, dit was al vaker het geval.

comment:2 Changed 5 years ago by ed

Keywords: Teylingen added
Note: See TracTickets for help on using tickets.