Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#361 closed change (fixed)

WBRotary

Reported by: Henk Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Kan geen verbinding maken naar WBRotary, ZNiet via ap-woubrugge-rotarynz en ook niet via ap-woubrugge-rotarywo.

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

ik zie regelmatige boodschappen in log/messages:

Oct 5 15:00:37 HybridWBRotary sshd[18088]: error: buffer_get_ret: trying to get more bytes 257 than in buffer 28
Oct 5 15:00:37 HybridWBRotary sshd[18088]: error: buffer_get_string_ret: buffer_get failed
Oct 5 15:00:37 HybridWBRotary sshd[18088]: error: buffer_get_bignum2_ret: invalid bignum
Oct 5 15:00:37 HybridWBRotary sshd[18088]: error: key_from_blob: can't read rsa key
Oct 5 15:00:37 HybridWBRotary sshd[18088]: error: key_read: key_from_blob AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAj6L8QjRhfpfhLzg4WLGKoA7FkpQfpFtqPDUe\n failed
Oct 5 15:00:37 HybridWBRotary sshd[18088]: error: buffer_get_ret: trying to get more bytes 257 than in buffer 28
Oct 5 15:00:37 HybridWBRotary sshd[18088]: error: buffer_get_string_ret: buffer_get failed
Oct 5 15:00:37 HybridWBRotary sshd[18088]: error: buffer_get_bignum2_ret: invalid bignum
Oct 5 15:00:37 HybridWBRotary sshd[18088]: error: key_from_blob: can't read rsa key
Oct 5 15:00:37 HybridWBRotary sshd[18088]: error: key_read: key_from_blob AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAj6L8QjRhfpfhLzg4WLGKoA7FkpQfpFtqPDUe\n failed

verder niets bijzonders: alle daemons OK, geheugen OK. Volgens dhcpd/dhcpdleases zijn er maar twee ip licenties 'active', dat lijkt me wat weinig.

Ik heb de node gereboot, dat zal wel eventjes helpen.

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Oorzaak is denk ik de laatst toegevoegde public key van Michiel, daar staan 'nieuwe regel' characters in. Ik heb die key eruit geschoffeld.

Note: See TracTickets for help on using tickets.