Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#30 closed incident (fixed)

NodeSOM vreemd ssid op wi1

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Op NodeSOM zie ik dat wi1 contact heeft gemaakt met een ssis Sweex !
wi1 zou il-o moeten zijn (naar Veldbies).

wi1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500

inet 172.16.0.121 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.0.123
inet 172.16.0.237 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.0.239
ether 00:02:6f:36:4e:46
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect (DS/2Mbps)
status: associated
ssid "Sweex LW310" 1:""
stationname "FreeBSD WaveLAN/IEEE node"
channel 8 authmode OPEN powersavemode OFF powersavesleep 100
wepmode OFF weptxkey 1

Deze node draait nog stokoude 5.0 softwareconfiguratie.

Reboot gedaan, dat heeft geholpen. Ik kan NodeVeldbies? pingen.

Change History (3)

comment:1 Changed 11 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

comment:2 Changed 11 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Nog eens naar de config van wi1 gekeken. In genesis wleiden.conf fouten in benaming alias; op de node dubbele aliassen en ip toegewezen aan verkeerde interface.
Ik heb genesis bestand en rc.node.local op de node gecorrigeerd.
Maar verbinding met stadhuis komt niet terug :-(

comment:3 Changed 11 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

SOM is weer in de lucht gekomen. En de nodes die op de interlink van wi1 zitten (NodeVeldbies? en NodeSpoortje?) zijn pingbaar.

Note: See TracTickets for help on using tickets.