Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#296 closed incident (fixed)

packet loss op link watertoren3 - recpark

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Ik zie ongeveer 5% packetloss op de link van watertoren3 naar recpark

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Ik heb dit gemeten met mtr. Ik zie een regelmatige ping en af en toe een hickup waarbij er een hele tijd niets doorkomt. Gemiddeld over langere tijd:

My traceroute [v0.82]

HybridWatertoren3.wleiden.net. (0.0.0.0) Wed Jan 23 12:06:50 2013
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit

Packets Pings

Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev?

  1. hybridrecpark.wleiden.net 5.6% 1004 2.0 2.0 1.8 71.9 2.3

Er is een hele tijd geen packet loss. Maar op een gegeven moment is de verbinding helemaal weg en komt er niets meer doorheen. Na een tijdje komt de verbinding terug.

Bij omgekeerd pingen, vanaf Recpark naar watertoren3 gaat helemaal goed (> 500 pings) totdat de verbinding verbroken wordt en ik een 'broken pipe' krijg.

Het is kennelijk een 'aan/uit' verschijnsel.

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

configuratie rond watertoren gewijzigd. Mogelijk lost dit het probleem op.

Note: See TracTickets for help on using tickets.