Opened 8 years ago

Closed 7 years ago

#271 closed incident (fixed)

isc-dhcpd start geeft chown: dhcpd: illegal group name

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Zowel op Geluidsnet1 als Geluidsnet2 geen dhcpd. Handmatig starten geeft foutmelding:

HybridGeluidsnet1# /usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd start

chown: dhcpd: illegal group name
/usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd: WARNING: unable to change permissions of /var/run/dhcpd
/usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd: WARNING: safe_run: chown dhcpd:dhcpd /var/db/dhcpd
/usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd: WARNING: unable to change permissions of /var/db/dhcpd
chown: dhcpd: illegal group name
/usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd: WARNING: unable to change permissions of /var/db/dhcpd/dhcpd.leases
Starting dhcpd.
/usr/local/etc/rc.d/isc-dhcpd: WARNING: failed to start dhcpd

Ik heb hier tijdelijk dnsmasq aangezet ipv isc-dhcpd.

Change History (3)

comment:1 Changed 8 years ago by rick

dhcpd is niet goed gebouwd/geinstaleerd welke de user dhcpd niet aanmaakt.

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Beide nodes hebben een standaard software configuratie, zoals die ook op een heleboel andere plaatsen draait. Waarom heeft alleen (?) Geluidsnet1,2 een probleem. Zie bijv. HybridDirkLos1: geen problemen met isc-dhcpd, exact zelfde wl-version (output hieronder). Maar hoe lossen we het op? Nieuwe kaartjes?

HybridGeluidsnet1# /tools/wl-version


Generated by root@HybridGeluidsnet1.wleiden.net.
Date: Tue Oct 23 09:30:54 UTC 2012
FreeBSD HybridGeluidsnet1.wleiden.net. 9.0-RELEASE FreeBSD 9.0-RELEASE #0: Wed M
ay 30 18:35:12 CEST 2012     root@dell90:/usr/obj/nanobsd.wleiden-hybrid/usr/src
/sys/kernel.wleiden  i386
/dev/ada0s1a on / (ufs, local, read-only)
devfs on /dev (devfs, local)
/dev/md0 on /etc (ufs, local)
/dev/md1 on /var (ufs, local)
/dev/md2 on /tmp (ufs, local)
Generated by root@dell90 at Fri Jun  1 00:36:46 CEST 2012

=== CONFIG specifics ===
Path: /root/hybrid
Working Copy Root Path: /root/hybrid
URL: http://svn.wirelessleiden.nl/svn/code/hybrid/branches/releng-9.0/nanobsd
Repository Root: http://svn.wirelessleiden.nl/svn
Repository UUID: f2f20d11-44c1-0310-b3a0-a868ae65eea2
Revision: 11062
Node Kind: directory
Schedule: normal
Last Changed Author: rick
Last Changed Rev: 11056
Last Changed Date: 2012-05-31 14:13:01 +0200 (Thu, 31 May 2012)

==================================================================
HybridDirkLos1#	/tools/wl-version
----
{{{
Generated by root@HybridDirkLos1.wleiden.net.
Date: Tue Oct 23 09:33:03 UTC 2012
FreeBSD HybridDirkLos1.wleiden.net. 9.0-RELEASE FreeBSD 9.0-RELEASE #0: Wed May 
30 18:35:12 CEST 2012     root@dell90:/usr/obj/nanobsd.wleiden-hybrid/usr/src/sy
s/kernel.wleiden  i386
/dev/ada0s1a on / (ufs, local, read-only)
devfs on /dev (devfs, local)
/dev/md0 on /etc (ufs, local)
/dev/md1 on /var (ufs, local)
/dev/md2 on /tmp (ufs, local)
Generated by root@dell90 at Fri Jun  1 00:36:46 CEST 2012

=== CONFIG specifics ===
Path: /root/hybrid
Working Copy Root Path: /root/hybrid
URL: http://svn.wirelessleiden.nl/svn/code/hybrid/branches/releng-9.0/nanobsd
Repository Root: http://svn.wirelessleiden.nl/svn
Repository UUID: f2f20d11-44c1-0310-b3a0-a868ae65eea2
Revision: 11062
Node Kind: directory
Schedule: normal
Last Changed Author: rick
Last Changed Rev: 11056
Last Changed Date: 2012-05-31 14:13:01 +0200 (Thu, 31 May 2012)

==================================================
}}}

comment:3 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

kennelijk oud ticket: geen probleem meer bij geluidsnet1

Note: See TracTickets for help on using tickets.