Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#269 closed incident (wontfix)

omzetten link hmkerk - watertoren1

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De interlink hmkerk - watertoren1 zit nu op dezelfde Nano5 als de link kempers-watertoren1 (nl. il-zzw.watertoren1). Er is een ongebruikte Nano5 bij Watertoren1 op vr1, il-xx, die bij hmkerk even sterk doorkomt. Beter om die te gebruiken voor hmkerk.

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Het ruisniveau voo il-xx is veel hoger, dus toch maar laten staan. Wel zou de interlink van watertoren1 naar kempers naar de andere nano kunnen verhuizen. Ik heb de naam veranderd in il-zw.watertoren1 (conform de benaming van de nanostation, maar ik weet niet of dat klopt met de actuele richting?).
Op watertoren geeft een scan een sterker signaal van kempers z dan van kempers n. Mogelijk zijn die verwisseld?

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Resolution: wontfix
Status: newclosed

De configuratie van de watertoren is helemaal op de schop gegaan. De link naar HMkerk is niet verbeterd. We zullen er mee moeten leven.

Note: See TracTickets for help on using tickets.