Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#264 closed incident (fixed)

stroomstoring bij Kempers?

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De interlink van watertoren1 naar kempers is down. Nanostation van Kempers is niet te pingen. Stroomstoring?

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Henk en ik waren zaterdag bij node Kempers. Die node is onbereikbaar
vanaf 'buiten'. Inloggen op de node lukt wel. Node is dus niet
vastgelopen.

Snelle observatie:

  • Er lijkt één route te zijn
  • Nano aan die interface is niet te pingen
  • Node is gepowercycled

Gokje: nano stuk? Of zijn er andere opties?
-- Vriendelijke groet, Karlo Luiten

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Node is na een rj45-stekkertje uit/in (x3) op de nano, weer in de lucht. Met dank aan Henk.

Note: See TracTickets for help on using tickets.