Opened 11 years ago

Closed 10 years ago

#25 closed incident (invalid)

interlink wissel - som down

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Ik zie een 'no carrier' bij NodeWissel? voor de interlink naar SOM il-nw.som.wleiden.net). Reboot van Wissel geeft geen verbetering.

Change History (4)

comment:1 Changed 11 years ago by ad

Dit lijkt aan wi0 van Som te liggen. Waarschijnlijk iets met de antenne.
WI0 in client mode ontvangt alleen eigen netwerken van som.
reboot van som helpt ook niet. Helaas lijkt som nu helemaal uit de lucht

comment:2 Changed 10 years ago by richardvm

Wissel en Som beide onbereikbaar. Weet iemand een route naar deze nodes?

comment:3 Changed 10 years ago by huub

Som heet tegenwoordig (na iris ombouw) som1 en som2 (node is gesplitst). De interlink met Wissel is nu naar Rabo (rabo heeft ook een a-link naar SOM). Rabo is ook gesplitst, de interlink staat op rabo1, il-w (samen met die naar AZC).
Wissel heeft ook een interlink naar AZC, maar het kan zijn dat de kabels zijn verwisseld na de verbouwing.

comment:4 Changed 10 years ago by richardvm

Resolution: invalid
Status: newclosed

Zie uitleg Huub.
er staat geen antenne richting wissel vanuit som.
Er bevinden zich ook geen oude b interlink interfaces op som.

CNodeSOM2# ifconfig
vr0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500

options=280b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,WOL_UCAST,WOL_MAGIC>
ether 00:0d:b9:1b:b0:0c
inet 172.16.3.138 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.3.139
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active

vr1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500

options=280b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,WOL_UCAST,WOL_MAGIC>
ether 00:0d:b9:1b:b0:0d
inet 172.16.4.69 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.4.71
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active

vr2: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500

options=280b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,WOL_UCAST,WOL_MAGIC>
ether 00:0d:b9:1b:b0:0e
inet 172.16.1.70 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.1.71
inet 192.168.1.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active

ath0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 2290

ether 00:1b:b1:02:be:1c
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect mode 11b <hostap>
status: running

lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384

options=3<RXCSUM,TXCSUM>
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x5
inet6 ::1 prefixlen 128
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
inet 172.31.255.1 netmask 0xffffffff

pflog0: flags=0<> metric 0 mtu 33200
enc0: flags=0<> metric 0 mtu 1536
ue0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500

ether 00:10:13:50:c6:0d
media: Ethernet autoselect (none)
status: no carrier

wlan0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500

ether 00:1b:b1:02:be:1c
inet 172.17.2.1 netmask 0xffffffc0 broadcast 172.17.2.63
inet 172.16.0.197 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.0.199
inet 172.16.1.61 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.1.63
inet 172.16.0.49 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.0.51
inet 172.16.0.121 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.0.123
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect mode 11b <hostap>
status: running
ssid ap-WirelessLeiden?-SOM2 channel 3 (2422 Mhz 11b) bssid 00:1b:b1:02:be:1c
regdomain ETSI country NL ecm authmode OPEN privacy OFF txpower 30
scanvalid 60 wme burst dtimperiod 1 -dfs

CNodeSOM2# ifconfig } less
ifconfig: interface } does not exist
CNodeSOM2# ifconfig | less
vr0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500

options=280b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,WOL_UCAST,WOL_MAGIC>
ether 00:0d:b9:1b:b0:0c
inet 172.16.3.138 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.3.139
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active

vr1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500

options=280b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,WOL_UCAST,WOL_MAGIC>
ether 00:0d:b9:1b:b0:0d
inet 172.16.4.69 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.4.71
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active

vr2: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500

options=280b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,WOL_UCAST,WOL_MAGIC>
ether 00:0d:b9:1b:b0:0e
inet 172.16.1.70 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.1.71
inet 192.168.1.1 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active

ath0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 2290

ether 00:1b:b1:02:be:1c
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect mode 11b <hostap>
status: running

lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384

options=3<RXCSUM,TXCSUM>
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x5
inet6 ::1 prefixlen 128
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
inet 172.31.255.1 netmask 0xffffffff

pflog0: flags=0<> metric 0 mtu 33200
enc0: flags=0<> metric 0 mtu 1536
ue0: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500

ether 00:10:13:50:c6:0d
media: Ethernet autoselect (none)
status: no carrier

wlan0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500

ether 00:1b:b1:02:be:1c
inet 172.17.2.1 netmask 0xffffffc0 broadcast 172.17.2.63
inet 172.16.0.197 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.0.199
inet 172.16.1.61 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.1.63
inet 172.16.0.49 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.0.51
inet 172.16.0.121 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.0.123
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect mode 11b <hostap>
status: running
ssid ap-WirelessLeiden?-SOM2 channel 3 (2422 Mhz 11b) bssid 00:1b:b1:02:be:1c
regdomain ETSI country NL ecm authmode OPEN privacy OFF txpower 30
scanvalid 60 wme burst dtimperiod 1 -dfs

CNodeSOM1# ifconfig
vr0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500

options=280b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,WOL_UCAST,WOL_MAGIC>
ether 00:0d:b9:1b:a9:00
inet 172.16.3.137 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.3.139
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active

vr1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500

options=280b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,WOL_UCAST,WOL_MAGIC>
ether 00:0d:b9:1b:a9:01
inet 172.16.1.49 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.1.51
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active

vr2: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500

options=280b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,WOL_UCAST,WOL_MAGIC>
ether 00:0d:b9:1b:a9:02
inet 172.16.0.173 netmask 0xfffffffc broadcast 172.16.0.175
media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
status: active

ath0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 2290

ether 00:1b:b1:02:bf:88
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect mode 11b <hostap>
status: running

lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384

options=3<RXCSUM,TXCSUM>
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x5
inet6 ::1 prefixlen 128
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
inet 172.31.255.1 netmask 0xffffffff

pflog0: flags=0<> metric 0 mtu 33200
enc0: flags=0<> metric 0 mtu 1536
wlan0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500

ether 00:1b:b1:02:bf:88
inet 172.21.160.1 netmask 0xffffffc0 broadcast 172.21.160.63
media: IEEE 802.11 Wireless Ethernet autoselect mode 11b <hostap>
status: running
ssid ap-WirelessLeiden?-SOM1 channel 8 (2447 Mhz 11b) bssid 00:1b:b1:02:bf:88
regdomain ETSI country NL ecm authmode OPEN privacy OFF txpower 30
scanvalid 60 wme burst dtimperiod 1 -dfs

Note: See TracTickets for help on using tickets.