Opened 8 years ago

Closed 7 years ago

#239 closed incident (wontfix)

geen users statistiek

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by richardvm

Op verzoek van Rick heb ik de gebruikersstatistieken in Nagios gezet. PORTAL Users.
Zit er hard aan te denken om de proxy users weg te gooien. Is meer werk dan de informatie opgeleverd, wordt amper gebruikt.
dhcp users is niet echt relevant lijkt mij, zegt helemaal niks, is alleen handig voor troubleshouten.

comment:2 Changed 7 years ago by huub

Resolution: wontfix
Status: newclosed

niet meer actueel nu nagios opnieuw wordt opgezet.

Note: See TracTickets for help on using tickets.