Opened 11 years ago

Closed 10 years ago

#23 closed incident (wontfix)

CNodeZwet hardware defecten

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Machine naar de werkplaats voor nader inspectie. wi0 kaart lijkt niet te werken (ook niet naar vervanging kaart, pigtail)

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by richardvm

wi0, neem aan dat dit geen iris node is?, en omni's zijn toch ath0

comment:2 Changed 10 years ago by rick

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Prive node, heeft nog een update nodig en ombouw naar IRIS. Kan gesloten worden

Note: See TracTickets for help on using tickets.