Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#216 closed incident (fixed)

living lab down

Reported by: richardvm Owned by:
Keywords: pf reboot Cc:
Location: Generiek

Description

Ik wilde een paar nat regels toevoegen voor op hybridliving lab. Maar dat is niet helemaal goed gegaan.

Zie ik onderstaande output niet waardoor de reboot niet zou mogen werken:
ybridLivingLab# /tools/wl-config
# INFO: Storing new config files in running configuration
# INFO: Storing new config files in startup configuration

column: line too long
CNodeAJSoft1 CNodeLUMC CNodeUniGorN
CNodeAJSoft2 CNodeLangeVoort CNodeVictoria
CNodeAMKudelstaart CNodeLebkov CNodeVosko1
CNodeAMSchiphol CNodeLeythenrode CNodeVosko2
CNodeAZC CNodeLijtweg1 CNodeVosko3
CNodeAster CNodeLijtweg2 CNodeWP
CNodeBCSte CNodeLorentzhof CNodeWebster
CNodeBDboon CNodeLucasN CNodeWissel
CNodeBroekplein CNodeLvLz CNodeZijloever
CNodeBrug CNodeMuiderkring CNodeZwaluwak
CNodeBurcht CNodeOBLc ProxyCeTIM
CNodeCam CNodePPFortis ProxyCope
CNodeCeTIM1 CNodePVKerkDuif ProxyDeClercq
CNodeCeTIM2 CNodePlantsoen2 ProxyKWVdeKaag
CNodeCope CNodePsycho ProxyLangeVoort
CNodeDeClercq CNodeROC1 ProxyLeythenrode
CNodeDirkLos1 CNodeROC2 ProxyMuiderkring
CNodeDirkLos2 CNodeRV ProxyPlantsoen
CNodeDrijfhuis CNodeRWgemhuis1 ProxyRV
CNodeGeluidsnet1 CNodeRWgemhuis2 ProxyWP
CNodeGeluidsnet2 CNodeRabo1 ProxyZwaluwak
CNodeGraficall CNodeRabo2 HybridBoterhuis
CNodeGrip CNodeRecpark HybridHerman
CNodeHMKerk1 CNodeRegenboog HybridHuub
CNodeHMKerk2 CNodeRobijn HybridKWVdeKaag
CNodeHaagwijk CNodeRoomburgh1 HybridLHS
CNodeHofwijck CNodeRoomburgh2 HybridLivingLab
CNodeHoutmarkt CNodeRoomburgh3 HybridMeerburg
CNodeIMI CNodeRosmolen HybridRick
CNodeJVC CNodeRudi HybridRick2
CNodeKaag1 CNodeRustenborch HybridRund
CNodeKaag2 CNodeSHFortis HybridSOM2
CNodeKempers CNodeSOM1 HybridWBRotary
CNodeKoster CNodeSpoortje HybridWatertoren1
CNodeLCPL CNodeStadhuis HybridWatertoren2
CNodeLMdorp CNodeThomas HybridWatertoren3
CNodeLMstruykverwo1 CNodeUniGor1
CNodeLMstruykverwo2 CNodeUniGor2

THIS script adds the config from GENESIS to this operating system
make sure you know what you are doing, if not press control-C
ENTER CONFIG NAME ......(and press enter)

Name [HybridLivingLab]:
# INFO: Working on file: 'authorized_keys'
# INFO: Working on file: 'dhcpd.conf'
# INFO: Working on file: 'dnsmasq.conf'
# INFO: Working on file: 'motd'
# INFO: Working on file: 'rc.conf.local'
# INFO: Working on file: 'resolv.conf'
# INFO: Working on file: 'pf.hybrid.conf.local'
8c8,13
< # INFO: 0 rdr_rules (outside to internal redirect rules) defined.
---

# INFO: 5 rdr_rules (outside to internal redirect rules) defined.
rdr on $ext_if inet proto tcp from any to $ext_if port 1194 tag SRV -> 172.19.128.68 port 1194
rdr on $ext_if inet proto tcp from any to $ext_if port 9080 tag SRV -> 172.17.0.41 port 80
rdr on $ext_if inet proto tcp from any to $ext_if port 9081 tag SRV -> 172.17.0.42 port 554
rdr on $ext_if inet proto tcp from any to $ext_if port 9082 tag SRV -> 172.17.0.43 port 554
rdr on $ext_if inet proto tcp from any to $ext_if port 9083 tag SRV -> 172.17.0.44 port 80

8c8,13
< # INFO: 0 rdr_rules (outside to internal redirect rules) defined.
---

# INFO: 5 rdr_rules (outside to internal redirect rules) defined.
rdr on $ext_if inet proto tcp from any to $ext_if port 1194 tag SRV -> 172.19.128.68 port 1194
rdr on $ext_if inet proto tcp from any to $ext_if port 9080 tag SRV -> 172.17.0.41 port 80
rdr on $ext_if inet proto tcp from any to $ext_if port 9081 tag SRV -> 172.17.0.42 port 554
rdr on $ext_if inet proto tcp from any to $ext_if port 9082 tag SRV -> 172.17.0.43 port 554
rdr on $ext_if inet proto tcp from any to $ext_if port 9083 tag SRV -> 172.17.0.44 port 80

# INFO: 'pf.hybrid.conf.local' changed
## Running post_cmd: service pf reload
Reloading pf rules.
# INFO: Working on file: 'wleiden.yaml'
19a20,26

rdr_host : "82.215.32.97"
rdr_rules :

  • ['tcp', 1194, '172.19.128.68', 1194]
  • ['tcp', 9080, '172.17.0.41', 80]
  • ['tcp', 9081, '172.17.0.42', 554]
  • ['tcp', 9082, '172.17.0.43', 554]
  • ['tcp', 9083, '172.17.0.44', 80]

35c42
< mode : "11b"
---

mode : "ap"

40d46
< addr : "172.20.140.1"
42,45d47
< dhcp_start : "172.20.140.10"
< dhcp_stop : "172.20.140.250"
< extra : "regdomain ETSI country NL"
< netmask : "255.255.255.0"
47,48d48
< subnet : "172.20.140.0"
< wlanmode : "ap"
63d62
< addr : "172.16.4.60"
65d63
< netmask : "255.255.255.248"
69d66
< subnet : "172.16.4.56"
73d69
< comment : None
80d75
< addr : "192.168.1.100"
83d77
< netmask : "255.255.255.0"
85d78
< subnet : "192.168.1.0"
89d81
< comment : None
100d91
< addr : "172.16.17.105"
102d92
< netmask : "255.255.255.248"
106d95
< subnet : "172.16.17.104"
110d98
< comment : None
121d108
< addr : "172.16.17.113"
123d109
< netmask : "255.255.255.248"
127d112
< subnet : "172.16.17.112"
19a20,26

rdr_host : "82.215.32.97"
rdr_rules :

  • ['tcp', 1194, '172.19.128.68', 1194]
  • ['tcp', 9080, '172.17.0.41', 80]
  • ['tcp', 9081, '172.17.0.42', 554]
  • ['tcp', 9082, '172.17.0.43', 554]
  • ['tcp', 9083, '172.17.0.44', 80]

35c42
< mode : "11b"
---

mode : "ap"

40d46
< addr : "172.20.140.1"
42,45d47
< dhcp_start : "172.20.140.10"
< dhcp_stop : "172.20.140.250"
< extra : "regdomain ETSI country NL"
< netmask : "255.255.255.0"
47,48d48
< subnet : "172.20.140.0"
< wlanmode : "ap"
63d62
< addr : "172.16.4.60"
65d63
< netmask : "255.255.255.248"
69d66
< subnet : "172.16.4.56"
73d69
< comment : None
80d75
< addr : "192.168.1.100"
83d77
< netmask : "255.255.255.0"
85d78
< subnet : "192.168.1.0"
89d81
< comment : None
100d91
< addr : "172.16.17.105"
102d92
< netmask : "255.255.255.248"
106d95
< subnet : "172.16.17.104"
110d98
< comment : None
121d108
< addr : "172.16.17.113"
123d109
< netmask : "255.255.255.248"
127d112
< subnet : "172.16.17.112"
# INFO: 'wleiden.yaml' changed

Change History (6)

comment:1 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

LivingLab geeft geen login prompt op serieel console. Gaat wel rebooten na invoeren 'reboot'. Niet duidelijk waarom node down was. Node komt ook terug bij harde reboot.

comment:2 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: closedreopened

Node is na vervangen van alle hardware, behalve het flashkaartje toch weer down na ongeveer een week. Dus: ook het flashkaartje vervangen.

comment:3 by rick, 12 years ago

Node is na vervangen van alle hardware, behalve het flashkaartje toch weer down na ongeveer een week. Dus: ook het flashkaartje vervangen.

Een andere optie (wat onwaarschijnlijke) kan zijn dat er vervuilers op het lichtnet zitten die de voeding een dipje geeft waardoor de ALIX in een staat komt dat deze 'vast is'. Nadeel is dat je dit enkel kan testen met een UPS ertussen :-(.

Als ultiem noodmiddel er een tijdschakelaar tussen met een wekelijkste reboot?

comment:4 by huub, 12 years ago

Vandaag het cf-kaartje vervangen. We wachten weer af.

comment:5 by huub, 12 years ago

was van korte duur: node weer onbereikbaar; nu voedingsspanning ietsje omhoog gebracht (19V).

comment:6 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: reopenedclosed

Node is inmiddels 2 weken up, het ticket wordt gesloten op hoop van zegen...

Note: See TracTickets for help on using tickets.