Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#196 closed problem (fixed)

verschillende -z vlaggetjes

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Omdat er meerdere softwareversies actief zijn, zijn er ook verschillen tussen de -z vlaggetjes van lvrouted op de nodes. Dit kan tot 'pingpong'effecten leiden als de nodes verschillende idee-en hebben over de dichtstbijzijnde ileiden gateway. Ik heb op enkele nodes rond HybridHuub de uitgebreide reeks in rc.conf gezet (vosko2, cetim2 en imi). Vraagt om algehele update.

Change History (9)

comment:1 by rick, 12 years ago

Owner: set to rick
Status: newaccepted

Zal de boel wel gelijk trekken.

comment:2 by rick, 12 years ago

Ga alle /usr/local/etc/rc.d/lvrouted aanpassen zodat ze de vlaggetjes enkel nog maar uit /etc/rc.conf{,.local} halen.

Dit zal concreet de volgende files op de nodes gaan veranderen:

 • /tools/wl-config
 • /usr/local/etc/rc.d/lvrouted
 • /conf/base/etc/local/rc.d/lvrouted

Ik ga de configuraties op alle nodes gelijk trekken met de realiteit, dit zal beteken dat er een aantal nodes zullen rebooten.

comment:3 by rick, 12 years ago

In 10632:

Heel stapel configuratie commando's, gebruik ze onder andere voor beheer#196

comment:4 by rick, 12 years ago

Illustratief voorbeeld waarom dit echt bittere noodzaak is:

[rvdzwet@bunty tools]$ cat ip-* | grep lvrouted_flags | sort | uniq -c
   6 lvrouted_flags=""
   10 lvrouted_flags="-u -s s00p3rs3kr3t -m 28"
   1 lvrouted_flags="-u -s s00p3rs3kr3t -m 28 -z 172.16.2.254,172.17.0.1,172.16.4.54,172.16.18.38,172.16.4.138,172.17.169.66"
   4 lvrouted_flags="-u -s s00p3rs3kr3t -m 28 -z 172.16.2.254,172.17.0.1,172.16.4.54,172.23.25.66,172.25.90.66,172.16.18.38,172.16.4.138,172.17.169.66"
   3 lvrouted_flags="-u -s s00p3rs3kr3t -m 28 -z 172.16.2.254,172.17.0.1,172.16.4.54,172.23.25.66,172.25.90.66,172.16.18.38,172.16.4.138,172.17.169.66,172.16.3.98"
   44 lvrouted_flags="-u -s s00p3rs3kr3t -m 28 -z 172.16.2.254,172.17.0.1,172.23.25.66,172.17.169.66"
   21 lvrouted_flags="-u -s s00p3rs3kr3t -m 28 -z 172.16.4.54,172.16.18.38,172.16.4.138,172.23.25.66,172.17.0.1,172.16.2.254,172.17.169.66,172.16.3.98,172.25.90.66,172.20.145.1"

comment:5 by rick, 12 years ago

In 10634:

Let's see if we can reboot all lvrouted clients at ones, to load new -z flag settings.

Related-To: beheer#196

comment:6 by richardvm, 12 years ago

Is het rc.d script uit de laatste hybrid setup goed?
MOet die op alle nodes?
Moet die op alle proxies?

Wil ik best even oppakken.
Richard

in reply to:  6 comment:7 by rick, 12 years ago

Replying to richardvm:

Is het rc.d script uit de laatste hybrid setup goed?

ja.

MOet die op alle nodes?
Moet die op alle proxies?

ja, heb ik als het goed is al gedaan, maar een check of ze allemaal gedaan zijn kan geen kwaad.

Wil ik best even oppakken.

De nieuwe /usr/local/etc/rc.d/lvrouted maakt gebruik van de variables in /etc/rc.conf.local, je zult deze dus op alle nodes moeten bijwerken met file:/tools/wl-config. Sunny kan voor ongeveer 5 hosts te gelijk config files bouwen, ze dus niet allemaal tegelijk de update laten draaien.

Wat wel 'leuk' is om overal op hetzelfde moment lvrouted te laten restarten, vorige keer ook gedaan en dat ging verrassend goed ;-).

FYI: Handig tooltje voor dit update dingen kan zijn source:genesis/tools/batch-cmd

comment:8 by richardvm, 12 years ago

alle bereikbare nodes en proxies geupdate.

gedaan via:
scp /usr/local/etc/rc.d/lvrouted van huub naar alle andere machines
door genesis heen lopen en /tools/wl-config -b aanroepen, 1 voor 1 via een for loop
via batch lvrouted rebooten.

Nu even kijken wat nagios doet met internet.

comment:9 by richardvm, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed

lijkt goed te zijn gegaan.

Note: See TracTickets for help on using tickets.