Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#185 closed problem (worksforme)

ProxyMuiderkring niet bereikbaar voor ssh

Reported by: ronald Owned by: huub
Keywords: ssh Cc:
Location: Generiek

Description

ProxyMuiderkring (v/h proxy6) is niet te bereiken met ssh, zelfs niet vanaf node Muiderkring.

CNodeMuiderkring# ssh -A root@172.16.3.146
Permission denied (publickey,keyboard-interactive).

Change History (1)

comment:1 by huub, 12 years ago

Resolution: worksforme
Status: newclosed

De dagelijkse reboot (om 4 uur 's nachts) heeft weer geholpen. Kennelijk was de proxy weer uit zijn geheugen gelopen. Dit is een Soekris 45xx met 64MB geheugen en 486 cpu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.