Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#179 closed incident (fixed)

geen ileiden internet plantsoen2

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Plantsoen2 (9.0) routeert naar de 'eigen' proxy, maar krijgt geen webpagina terug.

Change History (1)

comment:1 by huub, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
version: FreeBSD 8.3-RELEASEFreeBSD 9.0-RELEASE

Versie informatie nodePlantsoen2:
Revision: 10410
Node Kind: directory
Schedule: normal
Last Changed Author: rick
Last Changed Rev: 10387
Last Changed Date: 2012-04-08 11:13:14 +0200 (Sun, 08 Apr 2012)

Node stuurt verkeer naar de eigen proxy:
CNodePlantsoen2# netstat -rn|grep default
default 172.17.169.66 UGD3 0 9125 vr0 3600

proxy97 versie:
Revision: 10317
Node Kind: directory
Schedule: normal
Last Changed Author: rick
Last Changed Rev: 10316
Last Changed Date: 2012-04-01 21:14:02 +0200 (Sun, 01 Apr 2012)

Na updaten van de proxy configuratie (nu 9.0 ipv 8.0 config) en reboot werkt het wel.

Note: See TracTickets for help on using tickets.