Opened 9 years ago

Closed 8 years ago

#177 closed incident (fixed)

ontbrekende nodes in 'wleiden/release' lijst

Reported by: huub Owned by: richardvm
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

In de release lijst ontbreken een aantal nodes, cq de gegevens van een aantal nodes die wel 8.2 of 9.0 draaien:
aster
lhz (moet zijn lhs)
lmkempers
wp
zijloever

De volgende node staat wel in de lijst maar bestaan niet meer:
rocl

Change History (5)

comment:1 Changed 9 years ago by rick

component: undefinedrelease-list
Owner: set to richardvm
Status: newassigned

Denk dat het script een nog geen auto-update functie heeft voor alle nieuwe/veranderde nodes.

comment:2 Changed 9 years ago by richardvm

wat zou een mooie plek zijn om om te schrijven hoe die lijst up2date gehouden moet worden?

comment:3 Changed 9 years ago by richardvm

alvast toegevoegd.

comment:4 in reply to:  2 Changed 9 years ago by rick

Replying to richardvm:

wat zou een mooie plek zijn om om te schrijven hoe die lijst up2date gehouden moet worden?

Gewoon een cronjob bouwen die elk uur ofzo de changes uit genesis vist? Zie geen reden (buiten tijd) om dit niet automatisch te doen.

comment:5 Changed 8 years ago by richardvm

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

dat was al

Note: See TracTickets for help on using tickets.