Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#171 closed incident (fixed)

LHS geen default route naar eigen ileiden proxy20

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De gloednieuwe node LHS wil almaar niet routeren naar de eigen ileiden-proxy20 en kiest voor Eriks proxy11 - langevoort.
Ik heb proxy20 ip toegevoegd aan lvrouted vlaggetje -z en op de proxy draait lvrouted.
Ik zie overigens dat op proxy20 lvrouted.mytree niet een 'default route' geeft, maar dat schijnt geen punt te zijn, want bij proxy7 is het identiek. Configuratie is overigens identiek aan die van proxy7 (afgezien natuurlijk van de ip-adressen).
Node en proxy draaien 9.0

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Zowel nodeLHS als proxy20 van nieuwere 9.0-versie voorzien en het probleem is opgelost :-)

CNodeLHS# traceroute www.nu.nl

traceroute to www-nu-nl.gl.sanomaservices.nl (62.69.179.12), 64 hops max, 40 byte packets

1 proxy20.wleiden.net (172.16.4.138) 1.131 ms 1.041 ms 1.069 ms

C
CNodeLHS# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl

/dev/null 100% of 75 kB 1174 kBps

Note: See TracTickets for help on using tickets.