Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#125 closed incident (fixed)

SNMP broken NS5 at LUMC-ue0

Reported by: rick Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

The SNMP extend modules for WiFI (Link/Status) does not work anymore. Either the unit is broken or it needs an factory default reset.

Change History (12)

comment:1 by rick, 12 years ago

NS5 at Graficall-vr2 seems to have the same issue.

comment:2 by rick, 12 years ago

NS at Watertoren3-ue0 also broken:

rvdzwet@rvdzwet-MacBookPro:~/wleiden/genesis/tools$ snmpwalk -c public -v1 172.16.16.146 SNMPv2-SMI::enterprises.14988
End of MIB

VS

rvdzwet@rvdzwet-MacBookPro:~/wleiden/genesis/tools$ snmpwalk -c public -v1 172.16.4.147 SNMPv2-SMI::enterprises.14988
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.2.6 = Gauge32: 54000000
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.3.6 = Gauge32: 54000000
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.4.6 = INTEGER: -56

comment:3 by richardvm, 12 years ago

heb watertoren ue0 omgetoverd naar een factory default en opnieuw geconfigureerd. Helaas nog steeds niet. Image update?

comment:4 by richardvm, 12 years ago

waar is de image vandaag gehaald. Als ik de image download van ubnt.com is de versie wel goed maar de naam niet

Current Firmware Version: XS5.ar2313.v4.0.1.4978.111219.2126
Uploaded Firmware Version: NS5.ar2313.v4.0.1.4978.111219.2126

niet geupgrade.

Richard

comment:5 by huub, 12 years ago

Er zijn twee soorten nanostations5 in gebruik:

  • de 'gewone' 5, die heeft firmware NanoStation5-v4.0.1.build4978.bin
  • de 5M, die heeft firmware XM-v5.3.5.build11245.bin

Alle firmware komt van de ubnt.com website: http://www.ubnt.com/download

De gewone 5 is een "IEEE802.11a a/b/g solutions" platform, de 5M is een airMax ISP Solutions" platform.

Recent geplaatste nanostations zijn van het 5M type (AirMax staat overigens uit). Dat is o.a. bij Graficall-vr2 het geval (en o.a. bij KWVdeKaag en ROC). Ook de nodes bij de Westeinder hebben veelal 5M's.

comment:6 by richardvm, 12 years ago

xs5 en ns5 zijn hetzelfde, heb de nano op watertoren geupgrade maar blijft hetzelfde type (kan natuurlijk dat die niet geupgrade is maar zie geen reden daar voor)

werkt nog steeds niet

comment:7 by rick, 12 years ago

In 10568:

Put service which are used in the motd listing.

Related-To: nodefactory#125

comment:8 by richardvm, 12 years ago

sunfire% snmpwalk -c public -v1 172.16.16.146 .1.3.6.1.4.1.14988
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.2.6 = Gauge32: 6000000
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.4.6 = INTEGER: -93
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.5.6 = STRING: "il-z.watertoren3.wleiden.net"
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.6.6 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.7.6 = INTEGER: 5580

comment:9 by richardvm, 12 years ago

sunfire% snmpwalk -c public -v1 172.16.5.99 .1.3.6.1.4.1.14988
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.2.6 = Gauge32: 6000000
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.4.6 = INTEGER: -96
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.5.6 = STRING: "il-nw.graficall.wleiden.net"
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.6.6 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.7.6 = INTEGER: 5580

comment:10 by richardvm, 12 years ago

sunfire% snmpwalk -c public -v1 172.16.4.106 .1.3.6.1.4.1.14988
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.2.6 = Gauge32: 6000000
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.4.6 = INTEGER: -95
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.5.6 = STRING: "il-zw.lumc.wleiden.net"
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.6.6 = Hex-STRING: 00 00 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::enterprises.14988.1.1.1.1.1.7.6 = INTEGER: 5280

comment:11 by richardvm, 12 years ago

opgelost, oplossing.
pak een system.cfg van een werkende nano. Plak hem over een niet werkende heen en edit de ip's en ssid

comment:12 by richardvm, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.