Opened 9 years ago

Closed 8 years ago

#118 closed incident (fixed)

cam

Reported by: richardvm Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

CNodecam had een oude image versie. Geupdate maar is niet door de reboot gekomem.

Down dus

Change History (5)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

bij vervangen van flashkaartje tevens nieuwe interlink maken (nanostation); de huidige b-link naar unigor gaat niet meer werken vanwege de hoge nieuwbouw bij de buren. Geen LOS meer.

comment:2 Changed 9 years ago by richardvm

zijn daar twee paar handen voor nodig?

comment:3 Changed 9 years ago by huub

Om veiligheidsredenen is het wel verstandig om met zijn twee-en te gaan. Lokatie is niet super riskant, maar er is wel een kooiladdertje dat je op moet. Dat laddertje was er nog niet toen deze foto gemaakt werd: http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/CNodeCamImplants/sitesurvey/camimplants_46.jpg, maar is wel heel handig.

comment:4 Changed 9 years ago by richardvm

in overleg van de dag wil ik wel mee

comment:5 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Node is omgebouwd.

Note: See TracTickets for help on using tickets.