Opened 5 years ago

#1083 new service request

Watertoren1 Nieuwe nanostation M5 niet goed aangesloten

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Westeinder

Description

De nieuwe M5 die op Watertoren1 op ue0 zou moeten worden aangesloten, vind ik terug op Watertoren2 - vr1. De ssid il-X.watertoren1.wleiden.net komt bij Recpark en Drijfhuis minder sterk door dan de bestaande interlink-nano's en bij Kaag2 ongeveer even sterk als de nano's richting zw:

DC:9F:DB:2A:27:9C il-zw.watertoren2.wleiden.net  il-zw.watertor NONE	-71 / -89 5.32 64
00:15:6D:F2:42:F3 il-zw.watertoren3.wleiden.net  il-zw.watertor NONE	-71 / -86 5.26 52
04:18:D6:CA:FD:FE il-X-watertoren1.wleiden.net   WaterT1-NIEUW 	NONE	-73 / -88 5.20	40

Hij staat dus kennelijk wat teveel naar het zuiden gericht

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.