Opened 6 years ago

Last modified 4 years ago

#1056 new incident

StVictor storing internetverbinding

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Noordwijkerhout

Description

Nagios meldt storing van internetverbinding (internet en dns).

Change History (3)

comment:1 Changed 6 years ago by huub

Lijkt het bekende (Ziggo modem-) probleem te zijn met arp-tabel:

StVictor# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
^C
StVictor# dhclient vr0
DHCPREQUEST on vr0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.178.1
bound to 192.168.178.2 -- renewal in 43200 seconds.
StVictor# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
fetch: http://www.nu.nl: size of remote file is not known
/dev/null                       328 kB 1174 kBps

comment:2 Changed 6 years ago by huub

net.link.ether.inet.max_age=30 toegevoegd aan sysctl.conf. Kijken of het helpt.

comment:3 Changed 4 years ago by rvanswol

Probleem blijft bestaan. Ziggo modem in bridge laten zetten, en een mikrotik modem er tussen gezet.
Helaas heeft dat geen resutaat. De node staat heden rechtstreeks met utp kabel aan de modem verbonden.
Het lijkt een probleem van de node te zijn.

Note: See TracTickets for help on using tickets.