Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

Last modified 5 years ago

#1037 closed incident (fixed)

Nodes bij Aalsmeer niet meer bereikbaar via WL netwerk (no buffer space probleem)

Reported by: ed Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Westeinder

Description

Alles nodes bij Aalsmaar zijn niet meer bereikbaar via WL netwerk. Deze zitten slechts via 1 uplink verbonden
tussen Kaag2 en Watertoren2. De link tussen deze twee nodes is niet meer actief. De achterdeurtjes naar
de watertoren nodes werken niet meer waardoor ik even vast loop met het zoeken naar de oorzaak.

Change History (7)

comment:1 Changed 5 years ago by ed

Ik heb ook de achterdeur via Node Herman geprobeerd maar daar kom ik niet in met mijn ssh-key en bekende passwords.

comment:2 Changed 5 years ago by huub

Watertoren zit niet meer direct aan internet maar via node Herman. Probeer dat achterdeurtje.

comment:3 Changed 5 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed
Summary: Nodes bij Aalsmeer niet meer bereikbaar via WL netwerkNodes bij Aalsmeer niet meer bereikbaar via WL netwerk (no buffer space probleem)

zit niet op de standaard poort (ivm ssh spam). Kan inloggen. Watertoren2 had het inmiddels bekende buffer space probleem dat zich voordoet met de usb-lan adapters:

HybridWatertoren2# ping 172.16.9.172
PING 172.16.9.172 (172.16.9.172): 56 data bytes
ping: sendto: No buffer space available

Reboot helpt:

HybridWatertoren2# ping kaag2
PING hybridkaag2.wleiden.net (172.27.8.1): 56 data bytes
64 bytes from 172.27.8.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.584 ms

comment:4 in reply to:  2 Changed 5 years ago by ed

Replying to huub:

Watertoren zit niet meer direct aan internet maar via node Herman. Probeer dat achterdeurtje.

Ik heb het achterdeurtje van Herman geprobeerd maar kwam er niet in met de bekende passwords en mijn ssh key.
Kun je mij een mailtje sturen hoe je hier in bent geraakt? Wellicht heb ik een andere manier geprobeerd.

comment:5 Changed 5 years ago by rick

Host herman.gw
  Port 1022
  User root
  Hostname herman.gw.wleiden.net
  DynamicForward 127.0.0.1:3128

comment:6 Changed 5 years ago by ed

Als ik een ssh sessie openen dan zie ik onderstaande .

$eddie@Eds-MacBook-Pro:~>ssh -p 1022 ​root@herman.gw.wleiden.net
Stichting Wireless Leiden - External Access (key only)
Password:

Welk wachtwoord of key ik gebruik, ik kom er niet in.

Als ik via het WL netwerk naar node Herman ga dan kom ik er wel in met mn ssh key.
(gaat naar ip 62.45.89.60)

HybridDeClercq# ssh herman
Stichting Wireless Leiden - Internal Access (password or key)
Last login: Tue Oct 13 17:22:10 2015 from 172.16.5.172
FreeBSD run ``service motd onestart'' to make me look normal

 WWW: Herman.wleiden.net. - http://www.wirelessleiden.nl
 Loc: ..............................

Services:
 - Core Node (ALIX2)
 - iLeiden Proxy
 - Incoming port redirects
.........

Lijkt net of de verwijzing naar ergens anders toe gaat :-(
In de dns records wordt deze verwezen naar scholten.mynetgear.com.

Last edited 5 years ago by ed (previous) (diff)

comment:7 Changed 5 years ago by huub

Ik vermoed dat je ssh-add vergeten bent:

iMac-van-Huub:~ huubsch$ ssh-add
Identity added: /Users/huubsch/.ssh/id_rsa (/Users/huubsch/.ssh/id_rsa)
Identity added: /Users/huubsch/.ssh/id_dsa (/Users/huubsch/.ssh/id_dsa)
iMac-van-Huub:~ huubsch$ ssh -A -p 1022 root@herman.gw.wleiden.net
Stichting Wireless Leiden - External Access (key only)
Last login: Tue Oct 13 17:27:53 2015 from 172.16.5.172
FreeBSD run ``service motd onestart'' to make me look normal

 WWW: Herman.wleiden.net. - http://www.wirelessleiden.nl
 Loc: Jasmijnstraat 25 1431 RH Aalsmeer

Services:
 - Core Node (ALIX2)
 - iLeiden Proxy
 - Incoming port redirects

Interlinks:
 - vr0 || 192.168.1.50/24 || Link naar Router       
 - vr1 || 172.17.0.36/28 || Interlink naar de watertoren1

Attached devices:
 - vr0 || unknown   || http://192.168.1.50 || Unknown   
 - vr1 || station-wds || http://172.17.0.35 || NanoStationM5

Available neighbours:
 - vr1 || 172.17.0.33 || Watertoren1 (vr2) || Webcams ips 41 t/m 44 PC 37 NS Aalsmeer 35

Statistics:
 - Build Revision: 11769
 - Config 
 - 8 clients and 0 authenticated
 - 6:51PM up 14 days, 15:51, 1 user, load averages: 0.05, 0.05, 0.07

Active Bridges:
 - none

Active Neighbors:
 - 2hybridherman.hybridwatertoren1 (172.17.0.33) at 00:0d:b9:20:40:6e on vr1 

HybridHerman# 
Note: See TracTickets for help on using tickets.