Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 8 years ago

#1029 closed incident (worksforme)

HybridWBRotary repeater configuratie Disgenoten

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Kaag

Description

De repeater bij Disgenoten maakt geen verbinding. Ik zie in de yaml configuratie-file voor de bulletm2 op vr0 een ander mac adres dan op de node:
yaml: vr0 bulletM2 00:27:22:ec:bf:9c
arp -a -i vr0 : (172.25.56.2) at 00:15:6d:4c:c2:ec
Mogelijk staat in de configuratie van de nanostation bij Disgenoten een verkeerd mac adres bij de peers.

Change History (4)

comment:1 by henk, 8 years ago

Repeater Disgenoten is weer teruggeplaatst.
Deze was van het raam gevallen.

comment:2 by huub, 8 years ago

Er is nu een wifi-link, maar wbrotary bullet kent het ip-adres niet (mogelijk nog de default 192.168.1.20?); er zijn enkele gebruikers verbonden met vr0, maar ik kan natuurlijk niet zien of dat via de repeater is of rechtstreeks.

comment:3 by huub, 8 years ago

Resolution: worksforme
Status: newclosed

Geen succes met poging om contact te maken via 192.168.1.20.
Op een scan zie ik o.a.

DC:9F:DB:36:1D:EF	ap-WirelessLeiden-Disgenoten 	DREPEATER-2 	NONE	-52 / -87	2.462	11
38:60:77:62:19:F7	Ziggo96917 	 	            WPA2	-60 / -87	2.462	11
00:1B:B1:05:01:1A	WiFi-Woubrugge 	 	            NONE	-71 / -89	2.437	6
08:96:D7:B6:BC:A9	heren 	 	                WPA	-72 / -89	2.437	6
A6:17:31:67:6D:62	Ziggo 	 	                WPA2	-74 / -87	2.462	11
C0:25:06:2A:EE:EF	FRITZ!Box Fon        WLAN 7390 	 	WPA	-75 / -88	2.452	9
A4:17:31:67:6D:61	Ziggo74EB4 	 	            WPA2	-76 / -87	2.462	11
E8:DE:27:97:A9:8F	Floritec 	 	            WPA2	-79 / -88	2.412	1

Het zou goed zijn te verhuizen naar kanaal 1, maar daarvoor is wel toegang tot de repeater bij Disgenoten nodig. Als we dit willen oplossen zal er iemand langs Disgenoten moeten met een laptop en kabeltje.

comment:4 by henk, 8 years ago

Ik zal er langs gaan.

Moeten we dan ook niet alle AP's hernoemen naar 'WiFi Woubrugge'?

Note: See TracTickets for help on using tickets.