Opened 8 years ago

#1025 new incident

HybridWulp pwd nano 172.16.7.53

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Noordwijkerhout

Description

Er is een nano met ip 172.16.7.53 vermoedelijk bij de Wulp, met een niet-standaard/onbekend pwd. Kan niet mee in de monitoring/beheer zo.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.