{5} Accepted, Active Tickets by Owner (Full Description) (1 match)

List tickets accepted, group by ticket owner. This report demonstrates the use of full-row display.

rick (1 match)

Ticket Summary Component Milestone Type Created
Description
#354 IP ranges samenvoegen undefined incident 11 years ago

ivm met link naar WirelessAntwerpen is het handig om te gaan kijken hoe gedeelde IP planning moet gaan plaatsvinden. Het wat compacter maken van de gebruikte IP space of gebruik van IPv6 zouden twee opties kunnen zijn.


Note: See TracReports for help on using and creating reports.