You are here

Eerste fase Free WiFi Zoeterwoude voltooid

Doel van het project is om in heel Zoeterwoude 'Free-WiFi' beschikbaar te stellen. De eerste fase omvatte het realiseren van netwerk-knooppunten op alle beschikbare hoge locaties en aansluiting op tenminste een internetverbinding, zodat een basis-netwerkstructuur beschikbaar is om lokale wifi-dekking te realiseren.

Op belangrijke plaatsen zoals het zwembad en het Dorpsplein en gebieden waar tot op heden geen goede internetverbinding mogelijk was (Gelderswoude) is wifi aanwezig. Het netwerk is ook gebruikt voor het lokaal verspreiden van live-videobeelden tijdens de Wielerdag Zoeterwoude.

Het project is mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van de gemeente en sponsoring door verschillende bedrijven, door het beschikbaar stellen van locaties en de inzet van vrijwilligers van Wireless Leiden.
De JAR heeft een belangrijke bijdrage geleverd bij de contacten met sponsors en locatie-beheerders.

Op de volgende locaties zijn knooppunten gebouwd (zie kaartje):
– Zoeterwoude – Rijndijk:
Rijneke Boulevard
Heineken Brouwerij
Meerburgkerk
VV Meerburg (met lokale internetaansluiting)

– Zoeterwoude – Dorp:
Zwembad Haasbroek
Woonhuis v.d. Zwet
Clubhuis PV de Kerkduif
Dorpskerk Zoeterwoude

– Zuidbuurt:
St Jan
Rustdam (met lokale internetaansluiting)

– Gelderswoude:
V.d. Sterre

Er zijn meerdere verbindingen met het WirelessLeiden netwerk gemaakt. Een verbinding van de St Jan naar TUDelft is in voorbereiding.