You are here

Is Wireless Leiden een bedrijf? Maakt Wireless Leiden winst?

afbeelding van Huub Schuurmans
Is Wireless Leiden een bedrijf? Maakt Wireless Leiden winst?

Nee, Wireless Leiden is een stichting zonder winstoogmerk met onbezoldigde vrijwilligers. Wireless Leiden heeft als doel een draadloos computernetwerk van gebruikers voor gebruikers binnen de stad Leiden en omgeving tot stand te brengen. In augustus 2002 is de Stichting Wirelessless Leiden opgericht.