You are here

Wat is de reikwijdte van zo'n WiFi-netwerk?

afbeelding van Huub Schuurmans
Wat is de reikwijdte van zo'n WiFi-netwerk?

Afstanden van enkele kilometers zijn goed mogelijk.
De reikwijdte hangt af van de gebruikte antennes, de hoogte van deze antennes en het gebied tussen de antennes. De omgeving is ook erg van invloed. In beboste gebieden komen radiogolven minder ver dan bijvoorbeeld op zee. De vuistregel voor WiFi-verbindingen is dat je een vrije zichtlijn moet hebben tussen de twee antennes. Je moet de node waar je kontakt mee wilt maken dus kunnen zien! Ook de gebruiker moet zich uiteraard houden aan de wettelijke eis, dat het uitgestraalde vermogen niet meer dan 100 mW EIRP mag bedragen.

Wireless Leiden streeft ermaar dat de afstand tussen de nodes (knooppunten) ongeveer 800 meter bedraagt. De afstand van een gemiddelde gebruiker tot een toegangspunt zal dan ongeveer 400 meter zijn. De bandbreedte is dan (bij een zichtverbinding) gelijk aan de nominale bandbreedte (dat wil zeggen 11 Mbps, effectieve datasnelheid 4 tot 5 Mbps).