You are here

Ik wil bijdragen aan Wireless Leiden, kan dat?

afbeelding van Huub Schuurmans
Ik wil bijdragen aan Wireless Leiden, kan dat?

Ja, iedereen die een bijdrage wil leveren is van harte welkom.
We kunnen heel verschillende bijdragen gebruiken, in de vorm van

  • donaties/sponsoring,
  • het beschikbaar stellen van lokaties en
  • het helpen met allerlei activiteiten als vrijwilliger.

Mensen die willen helpen met het uitbouwen en professionaliseren van de organisatie en het opbouwen van het netwerk zijn van harte welkom. Hierbij denken we aan mensen met specifieke bekwaamheden, kennis of ervaring (handige nodebouwers, netwerkspecialisten, zendamateurs (prof?), fondsenwervers, coordinatie van vrijwilligersactiviteiten en projecten, begeleiding van studenten, ondersteunen van gebruikers).
Ook mensen die het netwerk willen gebruiken, maar niet willen / kunnen helpen met de ontwikkeling ervan kunnen een bijdrage leveren door bijv. storingen te signaleren.
Verder zijn we geïnteresseerd in professionele gebruikers (bedrijven, organisaties) die het netwerk echt willen gebruiken, bijvoorbeeld voor een VPN (virtueel prive-netwerk tussen verschillende locaties in de stad) of voor het aanbieden van diensten.
Tenslotte zijn we voor de financiering van het netwerk afhankelijk van vrijwillige bijdragen. U kunt het tot stand komen van het Wireless Leiden netwerk steunen door een bedrag over te maken op bankrekening NL08RABO0138456062, t.n.v. Stg. Wireless Leiden.