Custom Query (13 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Priority Milestone Component
#2 Links op engelse versie nog in het Nederlands new major Front page
#3 Taal van pagina 'Wireless Leiden Handboek' new major Content management
#4 Default taal veranderen van 'onafhankelijk' naar 'nederlands' new major Content management
#7 vrijwilligersinfo kan niet ge-edit worden assigned huub major Content management
#8 dubbele pagina's en werking filter new major Content management
#9 overbodig teksten (meta info) new major Content management
#12 typen 'node' en 'update' doublure? accepted maarten major Content management
#13 tags opschonen new major Content management
#14 Engelse versie 'soort activiteit' bij content maintenance new major Content management
#15 geen toegang tot help pagina new major Content management
#20 Vertaalde items dubbelop home page accepted maarten major Content management
#21 Omschrijving Backbone AP type new major Content management
#27 Waarschuwing boven iedere pagina new major Content management
Batch Modify
Note: See TracBatchModify for help on using batch modify.
Note: See TracQuery for help on using queries.