wiki:GenesisFormat

Version 1 (modified by rick, 12 years ago) ( diff )

--

gformat (Genesis Format) is een configuratie tool gebruikt om de nodes automatisch te configureren uit een centrale bestaande database. De huidige implementatie heet gformat en is Python met YAML configuratie bestanden.

Je kan de tools vinden in subversion onder ~/svn/node-config/genesis/tools/gformat.py

Note: See TracWiki for help on using the wiki.