Custom Query (47 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Created Modified Ticket
#8 geen ntp.drift file rick problem 12 years ago 11 years ago major
#25 interlink wissel - som down rick incident 11 years ago 10 years ago major
#29 Node Graficall niet bereikbaar harware reboot nodig huub service request 11 years ago 11 years ago major
#87 ntpd vindt (te) grote tijd correcties richardvm incident 9 years ago 9 years ago major
#88 vreemde tijd correcties op een aantal nodes rick incident 9 years ago 9 years ago major
#94 vervangen ap-binnen bij Spoortje huub incident 9 years ago 7 years ago major
#96 nanostation IMI down huub incident 9 years ago 9 years ago major
#130 internet proxy97/eduroam plat incident 9 years ago 9 years ago minor
#137 pf start niet op bij new proxy's change 9 years ago 9 years ago major
#144 /var/log/thttpd.log is not rotated incident 9 years ago 9 years ago minor
#189 pf enabled op 'gewone' proxies incident 9 years ago 8 years ago major
#224 snmpd valt uit problem 8 years ago 7 years ago minor
#240 pnp geeft niks terug incident 8 years ago 7 years ago minor
#273 geen https via proxyplantsoen incident 8 years ago 7 years ago critical
#346 Victoria geen captive portal incident 7 years ago 7 years ago minor
#383 Node Broekplein (en bijgevolg ook Rosmolen) down Marc incident 7 years ago 7 years ago
#384 node Kudelstaart down Marc incident 7 years ago 7 years ago
#386 HybridVosko4.wleiden.net - connection refused incident 7 years ago 7 years ago
#433 HybridHMKerk bullet down henk incident 7 years ago 7 years ago
#445 Hybridherman.wleiden.net down incident 7 years ago 7 years ago
#490 HybridVisitorCentre2 SVN config niet juist --> nanostation niet te pingen incident 7 years ago 7 years ago
#506 HybridVictoria -http - socket timeout incident 7 years ago 7 years ago
#507 Tijd volgens Nagios change 7 years ago 7 years ago
#547 Hybridhenk -services down incident 7 years ago 7 years ago
#587 ProxyKwvDeKaag - varspace incident 6 years ago 6 years ago
#591 HybridIMI vr1 down incident 6 years ago 6 years ago
#609 HybridHenk.wleiden.net en HybridHenk-vr1 down volgens Nagios incident 6 years ago 6 years ago
#617 HybridDrijfhuis down incident 6 years ago 6 years ago
#618 HybridHerman down incident 6 years ago 6 years ago
#619 HybridKempers down incident 6 years ago 6 years ago
#620 HybridKudelstaart down incident 6 years ago 6 years ago
#621 HybridRecpark down incident 6 years ago 6 years ago
#622 HybridRekpark214a down incident 6 years ago 6 years ago
#623 HybridRekpark214b down incident 6 years ago 6 years ago
#624 Hybridrekpark214c down incident 6 years ago 6 years ago
#627 HybridWatertoren2 ongebruikte nanostation vr1 henk change 6 years ago 6 years ago
#631 Flapping Tulp & Zee problem 6 years ago 6 years ago
#673 HybridRobijn2 niet bereikbaar change 6 years ago 6 years ago
#692 Kan niet meer aanmelden bij Zwaluwak Hans problem 6 years ago 6 years ago
#700 HybridTeyOudeRaadhuis - http connection refused incident 6 years ago 6 years ago
#702 HybridLeythenrode1 geen internet incident 6 years ago 6 years ago
#790 HybridWBRotary incident 6 years ago 6 years ago
#793 HybridStVictor - monitoring incident 6 years ago 6 years ago
#818 HybridTulpEnZee - Geen WL signaal Peter Drukker incident 6 years ago 6 years ago
#897 HybridLeeuwenhorst2.wleiden.net. down volgens Nagios incident 6 years ago 6 years ago
#1081 RT configuratie (Possible cross-site request forgery) problem 5 years ago 5 years ago
#1082 RT configuratie 'all dashboards' is leeg problem 5 years ago 5 years ago
Note: See TracQuery for help on using queries.