Custom Query (26 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Status Owner Type Created Ticket
#219 ns_* bullet2_* bullet5_* ... new ronald service request 8 years ago minor
#223 Geen support voor /23 subnets in DHCP new rick change 8 years ago minor
#225 herstarten van daemons via ssh op normal_proxy ileiden = verkeerde route tabel. new rick incident 8 years ago critical
#354 IP ranges samenvoegen accepted rick incident 7 years ago minor
#356 Verwijdering 'normale' proxies new rick incident 7 years ago minor
#413 thttpd log slaat op hol assigned mbreet problem 7 years ago
#465 Webcams pages werken niet met HTTPS website new change 7 years ago
#480 Aanpassen firewall voor dubbeldekker ileiden gateway (Lvrouted routeert niet over wlan0 link (voorbeeld HybridStBavo2 - HybridStBavo1) assigned rick problem 7 years ago
#508 link packet loss metingen new rick change 7 years ago
#510 Website partners verouderd reopened rene change 7 years ago
#516 Website dode links new rene incident 7 years ago
#579 automatische configuratie nagios op sunny new change 6 years ago
#580 Volle /var disken new problem 6 years ago
#581 Uitrol nieuwe captive portal new change 6 years ago
#647 Captive portal ingelogde gebruiker, welke toch niet ingelogd is new incident 6 years ago
#896 firewall configuratie nalopen bij gateways met publiek ip new service request 6 years ago
#937 Mobielvriendelijkheid website new problem 5 years ago
#938 Wijzigen geregistreerd e-mailadres new change 5 years ago
#947 AMD CS5536 - USB resets new rick change 5 years ago
#959 updaten proxy lijst in configs new service request 5 years ago
#968 Uitrol automatische failover lvrouted default gateway new rick change 5 years ago
#971 backup webserver new rick change 5 years ago
#972 Link kwaliteits controle tbv usb dopjes new rick problem 5 years ago
#984 /cfg directories nalopen op 'rogue' files new rick problem 5 years ago
#1040 gformat.py hikt op 0.0.0.0 new problem 5 years ago
#1044 /tools/wl-config timeout HTTP_TIMEOUT=25 new change 5 years ago
Note: See TracQuery for help on using queries.