source: trunk/src/map/inc/node_info.php@ 7770

Last change on this file since 7770 was 7770, checked in by janveeden, 13 years ago

Config working.

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 2.2 KB
Line 
1<?php
2require_once("../../config.php");
3require_once($config['root']."/map/inc/kmlHandler.php");
4
5if(isset($_GET['view']))
6{
7 setcookie("view", $_GET['view']);
8 $view = $_GET['view'];
9}
10else
11{
12 if(isset($_COOKIE['view']))
13 {
14 $view = $_COOKIE['view'];
15 }
16 else
17 $view = "gebruiker";
18}
19
20if(isset($_GET['sel']))
21{
22 $selected = $_GET['sel'];
23}
24else
25{
26 $selected = "";
27}
28
29//TYPES of nodes. 'cluster' is a cluster node. 'single' is an individual node.
30if(!isset($_GET['type']))//
31{
32 echo <<<EOF
33 <div id="nodeinfo">
34 <b>Mouse over</b> een node voor meer informatie.<br/><br/>
35 <b>Klik</b> op een node om deze te selecteren.<br/><br/>
36 Gebruik de <b>zoekfunctie</b> om de een specifieke node te zoeken.
37 </div>
38 <div id="timestamp">
39 Laatste update: 15:42 <br/>
40 Do 25 maart
41 </div>
42EOF;
43
44}
45elseif($_GET['type'] == "single") //Info for single nodes is stored here
46{
47$markers = get_node_array($config['root']."/map/inc/example.kml");
48
49 if($view == "beheerder")//Display part for beheerder view of a single node
50 {
51 echo <<<EOF
52 <div id="nodeinfo">
53 <h1>Nodenaam</h1>
54 <h2>
55 Locatie: Oude Adeweg Leiderdorp <br/>
56 Meer info: <br/>
57 >>>>>>: <br/>
58 >>>>>>: <br/>
59 >>>>>>: <br/>
60 >>>>>>: <br/>
61
62 BEHEERDERSVIEW
63 </h2>
64 </div>
65 <div id="timestamp">
66 Laatste update: 15:42 <br/>
67 Do 25 maart
68 </div>
69EOF;
70 }
71 elseif($view == "gebruiker")//Display part for gebruiker view of a single node
72 {
73 echo <<<EOF
74 <div id="nodeinfo">
75 <h1>Nodenaam</h1>
76 <h2>
77 Locatie: Oude Adeweg Leiderdorp <br/>
78 Meer info: <br/>
79 >>>>>>: <br/>
80 >>>>>>: <br/>
81 >>>>>>: <br/>
82 >>>>>>: <br/>
83
84 GEBRUIKERSVIEW
85 </h2>
86 </div>
87 <div id="timestamp">
88 Laatste update: 15:42 <br/>
89 Do 25 maart
90 </div>
91EOF;
92 }
93}
94elseif($_GET['type'] == "cluster")
95{
96 $markerTitles = unserialize($_GET['markers']);
97
98 echo <<<EOF
99 <div id="nodeinfo">
100 <h1>Nodes:</h1>
101 <h2>
102 Lijst met nodes in deze cluster<br/>
103 <div id="clusterlist$selected">
104 <select multiple>
105EOF;
106 foreach($markerTitles as $marker)
107 {
108 echo "<option value='".$marker."'>".$marker."</option>";
109 }
110
111 echo <<<EOF
112 </select><br/>
113 </div>
114 </h2>
115 </div>
116 <div id="timestamp">
117 Laatste update: 15:42 <br/>
118 Do 25 maart
119 </div>
120EOF;
121}
122?>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.